Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Smittskyddsblad

Här finns smittskyddsblad med information både för läkare och för patienten.

Amöbainfektion 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Campylobacter

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Cryptosporidieinfektion

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Difteri

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation  (pdf, 1 sida)

Ebola

Läkarinformation (pdf, 4 sidor)

EHEC

Läkarinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

ESBL

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

ESBL carba

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Giardiainfektion  

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/serbiska/kroatiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 2 sidor)

Gonorré

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på polska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Harpest (tularemi) 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Hemorragiska febrar

Läkarinformation (pdf, 1sida)

Hepatit A

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Hepatit B hos barn

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Hepatit B hos ungdomar

Patientinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på amarinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på pashto (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 4 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 3 sidor)

Hepatit B

Läkarinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation (pdf, 4  sidor)

Patientinformation på albanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på burmesiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på kinesiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kirundi (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på nordkurdiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på pashto (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på rumänska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sydkurdiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på vietnamesiska (pdf, 2 sidor)

Hepatit C

Läkarinformation (pdf, 3  sidor)

Patientinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på albanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmanji (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Hepatit E

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

HIV

Läkarinformation (pdf, 4 sidor)

Patientinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på amarinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på estniska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på lettiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på swahili (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 3 sidor)

HTLV-1 och HTLV-2

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Kikhosta

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Klamydiainfektion

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kirundi (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmandji (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på polska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sorani (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Legionärssjuka (Legionellos) 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Listerios /Listeriainfektion (Listeria monocytogenes) 

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Meningokockinfektion

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

MRSA (methicillinresistenta Staphylococcus aureus) 

Läkarinformation (pdf, 3 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på albanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på grekiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmanji (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sydkurdiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 2 sidor)

Papegojsjuka

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, (PNSP)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Rabies

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Salmonella (utom S typhi och S paratyphi)

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Shigella (S dysenteriae, S flexneri, S boydii, S sonnei)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Syfilis (Treponema pallidum)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på polska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 2 sidor)

Tarmsmitta, hygienråd 

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på bosniska/kroatiska/serbiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på persiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis, bovis och africanum)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på amharinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på arabiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på dari (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på finska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på kurmanji (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på pashto (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på persiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på rumänska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på ryska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på somaliska (pdf, 3 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på sydkurdiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tagalog (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på thailändska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på turkiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på vietnamesiska (pdf, 1 sida)

Tuberkulos, latent

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Tuberkulos, latent, när behandling ges

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på dari (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på pashto (pdf, 1 sida)

Patientinformation på persiska/farsi (pdf, 1 sida)

Patientinformation på polska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på rumänska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 1 sida)

Tuberkulos, latent när behandling inte ges

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på amharinja (pdf, 1 sida)

Patientinformation på arabiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på dari (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på finska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på franska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på mongoliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på pashto (pdf, 1 sida)

Patientinformation på persiska/farsi (pdf, 1 sida)

Patientinformation på polska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på portugisiska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på rumänska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på ryska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på somaliska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på spanska (pdf, 1 sida)

Patientinformation på tigrinja (pdf, 1 sida)

TBE

Läkarinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Tyfoid-/paratyfoidfeber (S. typhi, S. paratyphi)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Patientinformation på engelska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på franska (pdf, 2 sidor)

Patientinformation på spanska (pdf, 2 sidor)

VRE (vancomycinresistenta Enterokocker)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Yersiniainfektion (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis)

Läkarinformation (pdf, 2 sidor)

Patientinformation (pdf, 1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?