studenter

Centrum för vårdutbildning (CVU)

Centrum för vårdutbildning (CVU) är regionens utbildningscenter som jobbar för att medarbetare och team inom vård och omsorg får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Centrum för vårdutbildning (CVU) arbetar för hela regionen; för verksamhetsledning, medarbetare och studerade. Verksamheten ska främja kontinuerlig utveckling av generella och övergripande utbildnings- och kompetensinsatser.