Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådets uppdrag är att påverka utvecklingen inom omvårdnad på alla nivåer i organisationen.

Rådet ska med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor och ska också vara rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Omvårdnadsrådet ska samverka internt med enheter och avdelningar inom Region Dalarna och Hälso- och sjukvård Dalarna. Rådet ska också samverka externt med patientföreningar, Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner med flera.

Omvårdnadsrådet bildades 2015 för att lyfta fram och stärka Region Dalarnas omvårdnadsarbete.

Ställ frågor till omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådet hjälper till med kunskapsunderlag och rekommendationer i omvårdnadsfrågor. Använd detta frågeformulär för att ställa frågor till rådet. Fyll i dokumentet och mejla oss.

Frågeformulär till omvårdnadsrådet (word, 1 sida)

Omvårdnadsrådet består av:

Ordförande

Elisabet Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ledamöter

Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska och professor i omvårdnad

Annika Larsson leg. sjuksköterska och magister i vårdvetenskap. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malung- Sälens kommun.

Ann-Sofie Källberg, leg sjuksköterska och lektor

Carina Meriläinen, handläggare, patientnämnden (adjungerad)

Charlotte Terner, leg sjuksköterska och magister i omvårdnad vid kirurgkliniken Falu lasarett

Daniel Sundgren, Bibliotekarie

Jessica Runnberg-Lagergren, spec diabetessjuksköterska, medicinkiniken Ludvika lasarett

Åsa Bergström, leg arbetsterapeut, adjungerad klinisk adjunkt (AKA) Charlotta Borelius, Distriktssköterska, magister i Omvårdnad

Primärvård*

Psykiatri*

Patientrepresentanter Mariana Sörbergs Yvonne Törnqvist

Administrativt stöd

Katarina Olsson, utvecklingsledare
katarina.olsson@ltdalarna.se
072-565 32 72

Ulla Fridh, utvecklingsstrateg
ulla.fridh@ltdalarna.se
070-2112720

Dela:

Omvårdnadsrådet

E-post: omvardnadsradet@ltdalarna.se

Hade du nytta av informationen?