Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådets uppdrag är att påverka utvecklingen inom omvårdnad på alla nivåer i organisationen.

Rådet ska med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor och ska också vara rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Omvårdnadsrådet ska samverka internt med enheter och avdelningar inom Region Dalarna och Hälso- och sjukvård Dalarna. Rådet ska också samverka externt med patientföreningar, Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner med flera.

Omvårdnadsrådet bildades 2015 för att lyfta fram och stärka Region Dalarnas omvårdnadsarbete.

Ställ frågor till omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådet hjälper till med kunskapsunderlag och rekommendationer i omvårdnadsfrågor. Använd gärna frågeformuläret nedan för att ställa frågor till rådet. Fyll i dokumentet och mejla oss.

Dela:

Omvårdnadsrådet

E-post: omvardnadsradet@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?