Hjärta i hand

Omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådets uppdrag är att påverka utvecklingen inom omvårdnad på alla nivåer i organisationen.

Fråga Omvårdnadsrådet!

Vi hjälper till med kunskapsunderlag och rekommendationer i omvårdnadsfrågor. Ställ gärna din fråga till oss genom att fylla vårt frågeformulär.

Ställ din fråga här

Omvårdnadsrådet i Dalarna bjuder in till öppet omvårdnadsforum.

Omvårdnadsforum är en aktivitet för att stärka och sprida kunskap gällande omvårdnad. Tanken med Omvårdnadsforum är att skapa en mötesplats där omvårdnaden står i fokus, och där vi öppnar upp för dialog och diskussion kring olika omvårdnadsfrågor.

Målgrupper är chefer och sjuksköterskor, men alla professioner som har ett intresse av omvårdnadsfrågor är välkomna att delta på Omvårdnadsforum.

Omvårdnadsforum arrangeras av Omvårdnadsrådet, och sker oftast i form av en föreläsning med möjlighet att ställa frågor och diskutera det aktuella området som lyfts vid tillfället. Tidpunkt och plats anges i de nyheter som publiceras på sidan här ovan.

Ingen föranmälan krävs och medverkan är kostnadsfri.

Uppmuntra och tipsa gärna medarbetare/kollegor att medverka på träffarna.

Välkomna!

Omvårdnadsrådet Dalarna

 

Har du ett förslag?

Förslag till ämne eller föredragare till kommande Omvårdnadsforum tas tacksamt emot. Lämnas till Omvårdnadsrådets funktionsbrevlåda:
Omvardnadsradet@regiondalarna.se

Rådet ska med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor och ska också vara rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Omvårdnadsrådets uppgifter

  • Bidra till att höja kunskapen om evidensbaserad och erfarenhetsbaserad omvårdnad. Evidensbaserad omvårdnad innebär en vilja att förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med mer beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters situation och upplevelser.
  • Med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor där omvårdnadsperspektivet ska beaktas
  • Rådets rekommendationer och utlåtanden ska stödja ett transparent beslutsfattande på olika nivåer, direkt i vårdarbetet och fungera som underlag i mer övergripande frågor
  • Bidra med strategier för omvärldsbevakning, kunskapsbaserad omvårdnad och effektivare verksamhet för ökade förutsättningar att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården

Samverkan

Omvårdnadsrådet och Medicinska rådet ska när det är relevant samverka i sammanställningar av kunskapsläget inför beslut i övergripande medicinska frågor. Omvårdnadsrådet ska samverka internt med enheter och avdelningar inom Hälso- och sjukvård i Region Dalarna. Omvårdnadsrådet ska också samverka externt med patientföreträdare, själverfarna, Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner.

Sammansättning

Omvårdnadsrådet är sammansatt av:

  • Personer med vetenskaplig kompetens inom omvårdnad.
  • Personer kliniskt sakkunniga och verksamma inom omvårdnad
  • Personer med egna erfarenheter från hälso- och sjukvården, själverfarna
  • Representanter från Högskolan Dalarna och kommunal hälso- och sjukvård

Omvårdnadsrådets ledamöter

Ordförande
Jeanette Hjortsberg, leg sjuksköterska, Programchef

Vice ordförande
Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska, professor i omvårdnad Högskolan Dalarna

Ledamöter
Charlotta Borelius, distriktssköterska, magister i omvårdnad

Råger E. Dahlberg, Fil. Mag. distriktssköterska, Vårdcentral Norslund – Svärdsjö

Jenny Ericson, leg sjuksköterska, klinisk lektor Barn- och ungdomskliniken, Högskolan Dalarna

Berit Gesar, Leg sjuksköterska, klinisk lektor Ortopedkliniken, Högskolan Dalarna

Ann-Sofie Källberg, leg sjuksköterska, klinisk lektor Akutkliniken Falu lasarett, Högskolan Dalarna

Jessica Lagergren Runnberg, spec. diabetessjuksköterska Medicinkliniken, Ludvika lasarett

Annika Larsson leg. sjuksköterska med magisterexamen vård av äldre. Malung- Sälens kommun

Lena Olai, universitetslektor Högskolan Dalarna med uppdrag som vårdutvecklare i kommunala Hälso-och sjukvården i Dalarna

Ulrika Pellas, Med Dr, Koordinator för systematiska litteraturöversikter

Daniel Sundgren, Bibliotekarie, Dalarnas sjukhusbibliotek

Maria Svedbo Engström, Klinisk lektor, leg. sjuksköterska, Medicinkliniken Falu lasarett, Högskolan Dalarna

Själverfarna
Mariana Sörbergs

Administrativt stöd
Tatiana Krigsman, Psykiatri Utveckling, Säter

Adjungerade/sakkunniga
Carina Meriläinen, handläggare, patientnämnden

Inger Blomgren, distriktssköterska Hjälpmedel Dalarna, sakkunnig blås- och tarmdysfunktion samt hjälpmedel

Kristina Edman, verksamhetsutvecklare Folktandvården, sakkunnig munhälsa

Åsa Bergström, leg arbetsterapeut, Länsvuxenpsykiatri Falun/Säter, sakkunnig arbetsterapi

Omvårdnadsrådet

E-post: omvardnadsradet@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?