Sjuksköterska håller hand

Så arbetar vi med nära vård i Dalarna

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete med att fram en gemensam strategi/färdplan för hur vi ska arbeta med God och Nära vård. Strategin ska vara klar vid årsskiftet och ska beskriva hur regionen och kommunerna tillsammans ska arbeta för att främja en God och Nära vård i Dalarna.

Länsnätverket för förvaltningschefer och Välfärdsrådet beslutade gemensamt 2020 att bilda en styrgrupp för framtagandet av en gemensam strategi/färdplan mot en God och Nära vård i Dalarnas län. ”Styrgrupp God och Nära vård” som har tre representanter från kommunerna och tre från regionen påbörjade sitt arbete under hösten 2020. Styrgruppen har som yttersta uppdrag att arbeta fram ett förslag till gemensam strategi/färdplan för God och Nära vård i Dalarna. En processledare anställdes också för att driva och samordna arbetet. Processledaren utgår ifrån länets regionala samverkans- och stödstruktur, RSS. RSS Dalarna drivs genom Avdelningen för hälsa och välfärd på Region Dalarna.

Under arbetet har en inventering av vad görs inom regionen och i våra kommuner genomförts. Vidare har en omvärldsbevakning av vad som görs i andra län gjorts och det har även hållits inspirations- och kunskapsdagar för tjänsteledning och politiska företrädare. Allt detta har nu analyserats och kommer nu att ligga till grund vid det fortsatta framtagandet av strategin

En ny gemensam strategi mot en God och Nära vård i Dalarna börjar nu ta form

Vad händer nu?

Under hösten kommer arbetet med strategin att fortsätta där fokus kommer att vara på uppföljning och indikatorer samt implementering.
Strategin ska vara klar för beslut vid årsskiftet och ska beskriva hur regionen och kommunerna tillsammans ska arbeta för att främja en God och Nära vård i Dalarna.

Hur kan jag påverka?

Du är välkommen att komma med tankar, idéer och inspel om vad du tycker att vi bör ta med oss i arbetet med en god och nära vård. Hör av dig till processledare för styrgruppens arbete, Ewa Welén ewa.welen@regiondalarna.se 

 

Styrande dokumnet 

Dela:

Hade du nytta av informationen?