Basläkemedel

Basläkemedel är rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården. Listan ges ut av Dalarnas Läkemedelskommitté. Listan är uppdaterad 2023-01-01

I listan står preparaten i de flesta fall i bokstavsordning. Är preparatet skrivet med indrag ses det som andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation, se vidare Terapirekommendationer.

Preparat märkta (OBS 75+) bör undvikas till äldre.

För barn och de mest sköra äldre finns särskilda rekommendationer.

Listan kan läggas som en ikon på mobilens hemskärm. Gör så här:

iPhone/iPad

1) Gå in på www.regiondalarna.se/baslakemedel via webbläsaren i mobilen.

2) Klicka på lådan med pilen längst ner.

3) Välj lägg till på hemskärmen.

4) Du kan ändra namnet om du vill till något annat. Tryck sedan på retur. Därefter läggs en ikon på första lediga plats på din hemskärm.

Android-enheter

1) Öppna din webbläsare. Skriv in adressen.

2) Spara sidan som bokmärke. Hur man gör beror på vilket märke och modell. På vissa finns en stjärna uppe till höger bredvid adressraden. I andra måste man trycka på den fasta menyknappen och välja "lägg till bokmärke".

3) Nu ska basläkemedelsidan ligga bland dina bokmärken. Gå in och titta på dina bokmärken, leta upp hemsidan, tryck och håll kvar fingret på bokmärket tills en ny meny dyker upp. Välj "lägg till genväg på startsida/hemsida".

4) Nu har du en genväg direkt till basläkemedel på din hemskärm. 


Blod

B12- och folsyrebrist

cyanokobalamin
folsyra

Järnbrist

Duroferon, ej förmån
      Ferinject, även vid hjärtsvikt. Rekvisition.
      MonoFer, rekvisition

Koagulation

tranexamsyra
Eliquis
       Fragmin 
       Waran, när DOAK olämpligt

       Trombocythämmare, se ischemisk hjärtsjukdom


Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom, Blanddemens

Mild 
donepezil

Måttlig - svår
memantin

 


Endokrina sjukdomar

Primär hypotyreos

Levaxin

Diabetes typ 1

Insulin Lispro Sanofi - Snabbverkande insulin

Abasaglar / Toujeo - Långverkande insulin

Diabetes typ 2

metformin 

SGLT-2 hämmare
       Forxiga
       Jardiance

GLP-1 analoger
       Ozempic
       Victoza

DPP4-hämmare
       sitagliptin

Insulin snabbverkande

       Insulin Lispro Sanofi

Medellångverkande insulin

       Insulatard FlexPen

Långverkande insulin

       Abasaglar
       Toujeo


Gynekologi, Urologi

Antikonception

P-piller/p-ring
Prionelle   
         Estrelen  
         Ornibel, ej förmån

Östrogenfritt p-piller/mellanpiller   
desogestrel 

        Slinda, ej förmån

Hormonspiral
Mirena
       Kyleena

P-stav
Nexplanon

Akut-p-piller
EllaOne, ej förmån
 

Klimakteriebesvär

Östrogen

Femanest  
     Estradot plåster
     Lenzetto spray
     Estrogel gel

Östrogen + Gestagen

Novofem, sekventiell behandling   

Indivina, kontinuerlig behandling

      Activelle, kontinuerlig behandling
      Estalis, plåster, kontinuerlig behandling    
      Femasekvens, sekventiell behandling

      Sequidot, plåster, sekventiell behandling

Gestagen

Provera
Mirena, hormonspiral

Atrofisk kolpit

Ovesterin  
       Oestring    
       Replens, då vaginalt östrogen kontraindicerat
       Vagifem, ej förmån

       Vagidonna, ej förmån

Candida

Canesten vagitorium, kräm, ej förmån, receptfritt
            fluconazol kapsel

Bakteriell vaginos

Donaxyl vaginaltablett    
            Dalacin vagitorium   
            Zidoval vaginalgel  


PMS/PMDS

escitalopram, intermittent behandling

       drospirenon+etinylestradiol, 28 st (24+4) 0,02mg/3mg

Trängningsinkontinens

tolterodin depotkapsel (OBS 75+)   
            solifenacin (OBS 75+)

Benign prostatahyperplasi (BPH)

alfuzosin  
finasterid

Uretärstensanfall

alfuzosin
ketorolak, inj, rekvisition (OBS 75+)
Voltaren, supp (OBS 75+)

Erektil dysfunktion

sildenafil, ej förmån
tadalafil, ej förmån
      Bondil


Hjärta, Kärl

Hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF)

enalapril  
ramipril 
bisoprolol   
metoprolol
Forxiga
Jardiance
eplerenon
spironolakton  
     furosemid, akutbehandling 

Förmaksflimmer/förmaksfladder

Eliquis
bisoprolol
metoprolol
     digoxin
     Waran, när DOAK olämpligt

Lipidrubbning

atorvastatin
rosuvastatin
     ezetimib

Hypertoni

amlodipin  
enalapril
ramipril
kandesartan  
losartan   
bisoprolol  

metoprolol   
hydroklortiazid 

Ischemisk hjärtsjukdom

acetylsalicylsyra
amlodipin 
bisoprolol 
metoprolol 
isosorbidmononitrat depottablett 
glyceryltrinitrat sublingualsprayy

 


Hud

Akne

Basiron, ej förmån, receptfritt
Differin
     Epiduo
     Finacea
     lymecyklin kapsel
     Dizmine

Eksem

Canoderm kräm
Miniderm Duo kräm
Propyless emulsion

    Elidel
    Protopic

Glukokortikoider

Grupp I 
Hydrokortison kräm, salva

Grupp II  
Locoid Lipid kräm

Grupp III 
Ovixan

Grupp IV
Dermovat

Hidradenitis suppurativa

Dalacin, kutan emulsion
Skinoren, kräm
     lymecyklin

Psoriasis

Grupp I-III (IV)-steroid  
            Daivobet salva, gel

Rosacea

Finacea gel  
Soolantra kräm
     lymecyklin

     Oracea, ej förmån

Skabb

Tenutex, ej förmån

Svampinfektion

Cortimyk kräm
terbinafin kräm

Tumörer

Aldara
Tolak

 


Infektion

Luftvägsinfektioner i öppen vård

Akut mediaotit

fenoximetylpenicillin

Bakteriell rhinosinuit

mometason
fenoximetylpenicillin

Faryngotonsillit

fenoximetylpenicillin

Exacerbationer av KOL

amoxicillin
doxycyklin

Pneuomoni

fenoximetylpenicillin

Akut cystit hos kvinnor och män

nitrofurantoin 
pivmecillinam

Febril UVI hos kvinnor och män

ciprofloxacin
       trimetoprim/sulfa
       cefixim (Suprax), licens, se filen "Generella licenser Region Dalarna" för           tillgänglighet

Hud- och mjukdelsinfektion

Impetigo

Fucidin, kräm/salva

Erysipelas

fenoximetylpenicillin

Kattbett

fenoximetylpenicillin

Hund-/människobett, bett av mindre sällskapsdjur

amoxicillin-klavulansyra

Erytema migrans

fenoximetylpenicillin

Herpes Zoster/Varicella

valaciklovir

Antiviral profylax och behandling av influensa

Tamiflu


Luftvägs- och allergisjukdomar­

Astma hos barn <7 år


Spacer

OptiChamber Diamond

Kortverkande betastimulerare

Airomir med spacer
Ventoline mixtur, inhalationsvätska

Steroid

Flutide Evohaler med spacer

Leukotrienantagonist

montelukast, dosgranulat/tablett

Astma, vuxna


Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler
         Airomir med spacer

Steroid (ICS)

Giona Easyhaler

       Alvesco med spacer >12 år

Inhalationssteroid + långverkande betastimulerare (ICS+LABA) 

Bufomix Easyhaler  
             Symbicort spray med spacer

Leukotrienantagonist (LTRA)

montelukast

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat med eller utan spacer

KOL

Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler

     Airomir Spray, med spacer

Inhalationssteroid (ICS)

Giona Easyhaler

       Alvesco med spacer >12 år

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat med eller utan spacer
        Eklira Genuair

Inhalationssteroid + långverkande betastimulerare (ICS+LABA)

Bufomix Easyhaler 
          Symbicort spray med spacer

Långverkande betastimulerare (LABA)

Onbrez Breezhaler
          Striverdi Respimat med eller utan spacer

Långverkande betastimulerare +
antikolinergikum (LAMA+LABA)

       Spiolto Respimat, med eller utan spacer
       Ultibro Breezhaler

Allergisk rinit/rinokonjunktivit

desloratadin
Livostin, nässpray, ögondroppar
natriumkromoglikat, nässpray, ögondroppar
mometason

      Dymista, måttliga/kraftiga besvär

 


Mage, Tarm

Duodenal-/ventrikelsår

omeprazol, behandling under sårläkning

Gastroeosofagealrefluxsjukdom (GERD)

Gaviscon, ej förmån
Pepcid, ej förmån
omeprazol, intermittent användning

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

IBS-D

Inolaxol
loperamid 

IBS-C

Inolaxol
makrogol
Cilaxoral

Gasighet

dimetikon

Buksmärtor

amitriptylin (OBS! 75+)
Colpermin, ej förmån, receptfri

Kronisk förstoppning

Cilaxoral
Inolaxol
Klyx
laktulos
makrogol
     Resolor

 


Munhåla, Tand 

Svampinfektion

flukonazol, kapslar
nystatin, mixtur

Akut herpetisk gingivostomatit

naproxen (OBS 75+)
paracetamol
Andolex, munksölj

Herpes labialis

lidokain+prilokain, kräm
          valaciklovir, tablett

Aftösa lesioner

Andolex, munskölj
Hexident, munskölj
Klobetasol APL, munhålegel
Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, munskölj
    


Neurologiska sjukdomar

Migrän

Akut

Bamyl, ej förmån
naproxen
paracetamol
sumatriptan

Mot illamående

metoklopramid

Förebyggande behandling

metoprolol
      amitriptylin (OBS! 75+)
      kandesartan

Restless legs

Intermittent behandling

levodopa/benserazid

Kontinuerlig behandling

gabapentin
pramipexol

Vid relativ järnbrist (ferritin <75 mkg/L)

Duroferon, ej förmån

Ischemisk stroke och TIA

Kardioembolisk ischemisk stroke

Eliquis

Ischemisk stroke av annan orsak

acetylsalisylsyra
atorvastatin
klopidogrel

Osteoporos

Aclasta
Kalcipos-D forte


Psykiatri

Depression- och ångestbehandling

sertralin
      citalopram

      venlafaxin depot, obs risk för utsättningssvårigheter
      mirtazapin

Ångest, symtomdämpande

prometazin (OBS 75+)

Sömnstörning

Insomning

melatonin (välj kortverkande)
prometazin (OBS 75+)

Sömnstabilisering

prometazin (OBS 75+)
mirtazapin
             propimoazin (OBS 75+)

Psykos

risperidon se Terapirekommendationer

Substansbruk - alkohol

Antabus
naltrexon
Campral


Smärta

Nociceptiv lätt/måttlig smärta

paracetamol  
naproxen (OBS 75+)

Nociceptiv medelsvår/svår smärta

morfin
Oxikodon depot
Oxikodon
            buprenorfin plåster

Neuropatisk smärta

amitriptylin (OBS 75+)
gabapentin


Reumatiska sjukdomar

Gikt

Uratsänkande behandling

allopurinol

Akut behandling

kolkicin
naproxen (OBS 75+)
prednisolon, förstahandsval om GFR<30

Polymyalgia reumatika (PMR) och jättecellsarterit (GCA)

prednisolon


Ögon

Bakteriella konjunktiviter

Fucithalmic ögonsalva
      kloramfenikol ögonsalva, ögondroppar

Grad/små kornealerosioner

Oculentum Simplex, ögonsalva
      kloramfenikol, ögonsalva

Allergisk konjunktivit

natriumkromoglikat endospipett, ögondroppar, finns receptfritt
      Livostin, ögondroppar, finns receptfritt
   


Öron- näsa- hals

Medel vid extern otit

Otazem

Terracortril med Polymyxin B

Rinit

mometason nässpray


Läkemedel livets sista dagar

Palliativt kit - rekvisition

Haldol
Midazolam
Morfin 
Robinul

Viscotears

Furix

Tillägg Covid-19

Airomir
Betapred
Bricanyl
Ketogan
Lixidol
metoklopramid

 

Hade du nytta av informationen?