Basläkemedel

Basläkemedel är rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården. Listan ges ut av Dalarnas Läkemedelskommitté. Listan är uppdaterad 2022-01-31

I listan står preparaten i de flesta fall i bokstavsordning. Är preparatet skrivet med indrag ses det som andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation, se vidare Terapirekommendationer.

Preparat märkta (OBS 75+) bör undvikas till äldre.

För barn och de mest sköra äldre finns särskilda rekommendationer.

Listan kan läggas som en ikon på mobilens hemskärm. Gör så här:

iPhone/iPad

1) Gå in på www.regiondalarna.se/baslakemedel via webbläsaren i mobilen.

2) Klicka på lådan med pilen längst ner.

3) Välj lägg till på hemskärmen.

4) Du kan ändra namnet om du vill till något annat. Tryck sedan på retur. Därefter läggs en ikon på första lediga plats på din hemskärm.

Android-enheter

1) Öppna din webbläsare. Skriv in adressen.

2) Spara sidan som bokmärke. Hur man gör beror på vilket märke och modell. På vissa finns en stjärna uppe till höger bredvid adressraden. I andra måste man trycka på den fasta menyknappen och välja "lägg till bokmärke".

3) Nu ska basläkemedelsidan ligga bland dina bokmärken. Gå in och titta på dina bokmärken, leta upp hemsidan, tryck och håll kvar fingret på bokmärket tills en ny meny dyker upp. Välj "lägg till genväg på startsida/hemsida".

4) Nu har du en genväg direkt till basläkemedel på din hemskärm. 


Blod

B12- och folsyrebrist

cyanokobalamin
folsyra

Järnbrist

Duroferon, ej förmån
      Ferinject, även vid hjärtsvikt. Rekvisition.
      MonoFer, rekvisition

Koagulation

tranexamsyra
Eliquis
       Fragmin 
       Waran, när DOAK olämpligt

Trombocythämmare

Se ischemisk hjärtsjukdom


Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom, Blanddemens

Mild - måttlig
donepezil

Måttlig - svår
memantin

 


Endokrina sjukdomar

Primär hypotyreos

Levaxin

Diabetes typ 1

Insulin Lispro Sanofi - Snabbverkande insulin

Abasaglar - Långverkande insulin

Diabetes typ 2

metformin 

SGLT-2 hämmare
       Forxiga
       Jardiance

GLP-1 analoger
       Ozempic
       Victoza

DPP4-hämmare
       Januvia
       Trajenta 

Insulin snabbverkande

       Insulin Aspart Sanofi
       Insulin Lispro Sanofi

Medellångverkande insulin

       Insuman Basal

Långverkande insulin

       Abasaglar
       Toujeo


Gynekologi, Urologi

Antikonception

P-piller/p-ring
Prionelle   
         Estrelen  
         Ornibel, ej förmån

Östrogenfritt p-piller/mellanpiller   
desogestrel 

        Slinda, ej förmån

Hormonspiral
Mirena
Levosert

       Kyleena

P-stav
Nexplanon

Akut-p-piller
EllaOne, ej förmån
 

Klimakteriebesvär

Östrogen

Femanest  
     Estradot plåster
     Lenzetto spray
     Estrogel gel

Östrogen + Gestagen

Novofem, sekventiell behandling   

Indivina, kontinuerlig behandling

      Activelle, kontinuerlig behandling
      Estalis, plåster, kontinuerlig behandling    
      Femasekvens, sekventiell behandling

      Sequidot, plåster, sekventiell behandling

Gestagen

Provera
Mirena, hormonspiral

Levosert, hormonspiral

Atrofisk kolpit

Ovesterin  
       Oestring    
       Replens
       Vagifem, ej förmån

       Vagidonna, ej förmån

Candida

Canesten vagitorium, kräm, ej förmån, receptfritt
            fluconazol kapsel

Bakteriell vaginos

Donaxyl vaginaltablett    
            Dalacin vagitorium   
            Zidoval vaginalgel  


PMS/PMDS

Premalex     

       drospirenon+etinylestradiol, 28 st (24+4) 0,02mg/3mg

Trängningsinkontinens

tolterodin depotkapsel (OBS 75+)   
            solifenacin (OBS 75+)

Benign prostatahyperplasi (BPH)

alfuzosin  
finasterid

Uretärstensanfall

alfuzosin
ketorolak, inj, (OBS 75+)
Voltaren, supp (OBS 75+)

Erektil dysfunktion

sildenafil, ej förmån
tadalafil, ej förmån
      Bondil


Hjärta, Kärl

Hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF)

OBS AVSNITT EJ UPPDATERAT ENLIGT 2022 ÅRS REKOMMENDATION. REVIDERING PÅGÅR

enalapril  
ramipril 
candesartan 
losartan  
bisoprolol   
metoprolol    
     eplerenon
     spironolakton  
     furosemid, akutbehandling  

Förmaksflimmer/förmaksfladder

Eliquis
bisoprolol
metoprolol
digoxin
     Waran, när DOAK olämpligt

Lipidrubbning

atorvastatin
rosuvastatin
     ezetimib

Hypertoni

amlodipin  
enalapril
ramipril
kandesartan  
losartan   
bisoprolol  

metoprolol   
      hydroklortiazid 

Ischemisk hjärtsjukdom

amlodipin 
bisoprolol 
metoprolol 
isosorbidmononitrat depottablett 
glyceryltrinitrat sublingualspray


Hud

Akne

Basiron, ej förmån, receptfritt
Differin
     Epiduo
     Finacea
     lymecyklin kapsel
     Dizmine

Eksem

Canoderm kräm
Miniderm kräm
Propyless emulsion

    Elidel
    Protopic

Glukokortikoider

Grupp I 
Hydrokortison kräm, salva

Grupp II  
Locoid Lipid kräm

Grupp III 
Ovixan

Grupp IV
Dermovat

Hidradenitis suppurativa

Dalacin, kutan emulsion
Skinoren, kräm
     lymecyklin

Psoriasis

Grupp I-III (IV)-steroid  
            Daivobet salva, gel

Rosacea

Finacea gel  
Soolantra kräm
     lymecyklin

     Oracea, ej förmån

Skabb

Tenutex, ej förmån

Svampinfektion

Cortimyk kräm
terbinafin kräm

Tumörer

Aldara
Tolak

 


Infektion

Luftvägsinfektioner i öppen vård

Akut mediaotit

fenoximetylpenicillin

Rinosinuit

mometason
fenoximetylpenicillin

Faryngotonsillit

fenoximetylpenicillin

Exacerbationer av KOL

amoxicillin
doxycyklin

Akut cystit hos kvinnor och män

nitrofurantoin 
pivmecillinam

Febril UVI hos kvinnor och män

ciprofloxacin
       trimetoprim/sulfa
       cefixim (Suprax), licens, se filen "Leta läkemedel på Intra för tillgänglighet

Hud- och mjukdelsinfektion

Impetigo

Fucidin, kräm/salva

Erysipelas

fenoximetylpenicillin

Kattbett

fenoximetylpenicillin

Hund-/människobett, bett av mindre sällskapsdjur

amoxicillin-klavulansyra

Erytema migrans

fenoximetylpenicillin

Herpes Zoster/Varicella

valaciklovir

Antiviral profylax och behandling av influensa

Tamiflu


Luftvägs- och allergisjukdomar­

Astma hos barn <7 år


Spacer

OptiChamber Diamond

Kortverkande betastimulerare

Airomir med spacer
Ventoline mixtur, inhalationsvätska

Steroid

Flutide Evohaler med spacer

Leukotrienantagonist

montelukast, dosgranulat/tablett

Astma, vuxna


Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler
         Airomir med spacer

Steroid (ICS)

Giona Easyhaler

       Alvesco med spacer >12 år

Steroid + formoterol 

Bufomix Easyhaler  
             Symbicort spray med spacer

Leukotrienantagonist (LTRA)

montelukast

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat med eller utan spacer

KOL

Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler

     Airomir Spray, med spacer

Inhalationssteroid (ICS)

Giona Easyhaler

       Alvesco med spacer >12 år

Långverkande antikolinergika

Spiriva Respimat med eller utan spacer
            Eklira Genuair

Steroid + långverkande betastimulerare

Bufomix Easyhaler 
             Symbicort spray med spacer

Långverkande betastimulerare

Onbrez Breezhaler
          Striverdi Respimat med eller utan spacer

Långverkande betastimulerare +
antikolinergikum

Spiolto Respimat, med eller utan spacer
Ultibro Breezhaler

Allergisk rinit/rinokonjunktivit

desloratadin
Livostin, nässpray, ögondroppar
natriumkromoglikat, nässpray, ögondroppar
Avamys
mometason

      Dymista, måttliga/kraftiga besvär

 


Mage, Tarm

Duodenal-/ventrikelsår

omeprazol, behandling under sårläkning

Gastroeosofagealrefluxsjukdom (GERD)

Gaviscon, ej förmån
Pepcid, ej förmån
omeprazol, intermittent användning

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

IBS-D

Inolaxol
loperamid 

IBS-C

Inolaxol
makrogol
Cilaxoral

Gasighet

dimetikon

Buksmärtor

amitriptylin (OBS! 75+)
Egazil

Kronisk förstoppning

Cilaxoral
Inolaxol
Klyx
laktulos
makrogol
     Resolor

 


Munhåla, Tand 

Svampinfektion

flukonazol, kapslar
nystatin, mixtur

Akut herpetisk gingivostomatit

naproxen (OBS 75+)
paracetamol
Andolex, munksölj

Herpes labialis

lidokain+prilokain, kräm
          valaciklovir, tablett

Aftösa lesioner

Andolex, munskölj
Hexident, munskölj
Klobetasol APL, munhålegel
Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, munskölj
     Klortetracyklinhudroklorid APL, kapslar (löses)
    


Neurologiska sjukdomar

Migrän

Aukt

Bamyl, ej förmån
naproxen
paracetamol
sumatriptan

Mot illamående

metoklopramid

Restless legs

levodopa/benserazid
pramipexol

Ischemisk stroke och TIA

Ingen kardiell embolikälla

acetylsalisylsyra
klopidogrel
Blodtycks- och statinbehandling, se kapitel hjärt-kärlsjukdomar

Osteoporos

Aclasta
Kalcipos-D forte


Psykiatri

Depression- och ångestbehandling

sertralin
      citalopram

      venlafaxin depot, obs risk för utsättningssvårigheter
      mirtazapin

Ångest, symtomdämpande

prometazin (OBS 75+)

Sömnstörning

Insomning

melatonin (välj kortverkande)
prometazin (OBS 75+)

Sömnstabilisering

prometazin (OBS 75+)
             propimoazin (OBS 75+)

Psykos

risperidon se Terapirekommendationer

Substansbruk - alkohol

Antabus
naltrexon
Campral

      Selincro, ej förmån


Smärta

Lätt/måttlig smärta

paracetamol  
naproxen (OBS 75+)

Medelsvår/svår smärta

morfin
Oxikodon depot
Oxikodon
            buprenorfin plåster

Neuropatisk smärta

amitriptylin (OBS 75+)
gabapentin


Reumatiska sjukdomar

Gikt

Uratsänkande behandling

allopurinol

Akut behandling

kolkicin
naproxen (OBS 75+)
prednisolon, GFR<30

Polymyalgia reumatika (PMR) och jättecellsarterit (GCA)

prednisolon


Ögon

Bakteriella konjunktiviter

Fucithalmic ögonsalva
      kloramfenikol ögonsalva, ögondroppar

Grad/små kornealerosioner

Oculentum Simplex, ögonsalva
      kloramfenikol, ögonsalva

Allergisk konjunktivit

natriumkromoglikat endospipett
      Emadine
   


Öron- näsa- hals

Medel vid extern otit

Otazem

Terracortril med Polymyxin B

Rinit

Avamys
mometason nässpray


Läkemedel livets sista dagar

Palliativt kit - rekvisition

Haldol
Midazolam
Morfin 
Robinul

Viscotears

Furix

Tillägg Covid-19

Airomir
Betapred
Bricanyl
Ketogan
Lixidol
metoklopramid

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?