Basläkemedel

Basläkemedel är rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården. Listan ges ut av Dalarnas Läkemedelskommitté.

I listan står preparaten i de flesta fall i bokstavsordning. Är preparatet skrivet med indrag ses det som andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation, se vidare Terapirekommendationer.

Preparat märkta (OBS 75+) bör undvikas till äldre.

För barn finns särskilda rekommendationer.

Listan kan läggas som en ikon på mobilens hemskärm. Gör så här:

iPhone/iPad

1) Gå in på www.regiondalarna.se/baslakemedel via webbläsaren i mobilen.

2) Klicka på lådan med pilen längst ner.

3) Välj lägg till på hemskärmen.

4) Du kan ändra namnet om du vill till något annat. Tryck sedan på retur. Därefter läggs en ikon på första lediga plats på din hemskärm.

Android-enheter

1) Öppna din webbläsare. Skriv in adressen.

2) Spara sidan som bokmärke. Hur man gör beror på vilket märke och modell. På vissa finns en stjärna uppe till höger bredvid adressraden. I andra måste man trycka på den fasta menyknappen och välja "lägg till bokmärke".

3) Nu ska basläkemedelsidan ligga bland dina bokmärken. Gå in och titta på dina bokmärken, leta upp hemsidan, tryck och håll kvar fingret på bokmärket tills en ny meny dyker upp. Välj "lägg till genväg på startsida/hemsida".

4) Nu har du en genväg direkt till basläkemedel på din hemskärm. 


Blod

B12- och folsyrebrist

cyanokobalamin
folsyra

Järnbrist

Duroferon, ej förmån
Niferex, ej förmån
       Monofer
       Ferinject

Koagulation

tranexamsyra
Eliquis
       Lixiana
       Pradaxa
       Xarelto
       Fragmin 
       Waran

Trombocythämmare

Se ischemisk hjärtsjukdom


Endokrina sjukdomar

Primär hypotyreos

Levaxin

Diabetes typ 1

Insulin Lispro Sanofi - Snabbverkande insulin
Abasaglar - Långverkande insulin

Diabetes typ 2

metformin 

DPP4-hämmare
     Januvia
     Trajenta 

GLP-1 analoger
     Ozempic
     Trulicity
     Victoza

SGLT-2 hämmare
     Forxiga
     Invokana
     Jardianc

SU-preparat
     glimepirid
     Mindiab

Övriga 
    
repaglinid

Insulin snabbverkande

Insulin lispro Sanofi

Medellångverkande

Insuman Basal

Långverkande

Abasaglar

 


Gynekologi, Urologi

Antikonception

P-piller/p-ring
Prionelle   
         Midiana  
         Vagiprev, ej förmån

Östrogenfritt p-piller/mellanpiller   
desogestrel 

Hormonspiral
Mirena
Kyleena

P-stav
Nexplanon

Akut-p-piller
EllaOne, ej förmån
 

Klimakteriebesvär

Östrogen

Femanest  
     Estradot plåster
     Lenzetto spray
     Progynon tablett

Östrogen + Gestagen

Novofem, sekventiell behandling  
Activelle, kontinuerlig behandling

Indivina, kontinuerlig behandling
        Estalis    
        Sequidot

Atrofisk kolpit

Ovesterin  
     Oestring    
     Oestriol    
     Vagifem, ej förmån

Gestagen

Provera
Mirena, hormonspiral

Candida

Canesten vagitorium, kräm, ej förmån, receptfritt
            fluconazol kapsel

Bakteriell vaginos

Donaxyl vaginaltablett    
            Dalacin vagitorium   
            Zidoval vaginalgel  
          

Trängningsinkontinens

tolterodin depotkapsel (OBS 75+)   
            solifenacin (OBS 75+)

Prostatahyperplasi

alfuzosin  
finasterid

Njursten

alfuzosin
ibuprofen, inj, (OBS 75+)
Toradol, inj (OBS 75+)
     Ketogan, supp

Erektil dysfunktion

sildenafil
tadalafil
vardenafil


Hjärta, Kärl

Hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF)

enalapril  
ramipril 
candesartan 
losartan  
bisoprolol   
metoprolol    
carvedilol
     eplerenon
     spironolakton  
     furosemid, akutbehandling  

Förmaksflimmer/förmaksfladder

Eliquis
bisoprolol
metoprolol
digoxin
     Lixiana
     Pradaxa
     Xarelto
     Waran

Lipidrubbning

atorvastatin
rosuvastatin
     ezetimib

Hypertoni

amlodipin  
lerkanidipin
enalapril
ramipril
candesartan  
losartan   
      bisoprolol  

      karvedilol
      metoprolol   
      hydroklortiazid 

Ischemisk hjärtsjukdom

amlodipin 
bisoprolol 
metoprolol 
isosorbidmononitrat depottablett 
Nitrolingual spray
Suscard


Hud

Akne

Basiron, ej förmån, receptfritt
Differin
     Epiduo
     Finacea
     lymecyklin kapsel
     Midiana

Eksem

Canoderm kräm
Miniderm kräm
Propyless emulsion

    Elidel
    Protopic

Glukokortikoider

Grupp I 
Hydrokortison kräm, salva

Grupp II  
Locoid Lipid kräm

Grupp III 
Ovixan

Grupp IV
Dermovat

Hidroadenitis suppurativa

Dalacin, kutan emulsion
Finacea, kräm
Kenakort-T
Skinoren, kräm
     lymecyklin

Dalacin kutan emulsion
Finacea
lymecyklin

Psoriasis

Grupp I-III (IV)-steroid  
            Daivobet salva, gel

Rosacea

Finacea gel  
Soolantra kräm
     lymecyklin

     Oracea, ej förmån

Skabb

Tenutex, ej förmån

Svampinfektion

Cortimyk kräm
terbinafin kräm


Infektion

Luftvägsinfektioner i öppen vård

Akut mediaotit

fenoximetylpenicillin

Rinosinuit

mometason
fenoximetylpenicillin

Faryngotonsillit

fenoximetylpenicillin

Exacerbationer av KOL

amoxicillin
doxycyklin

Akut cystit hos kvinnor och män

nitrofurantoin 
pivmecillinam

Febril UVI hos kvinnor och män

ciprofloxacin
Eusaprim, Eusaprim forte
ceftibuten (licens, akutlager finns i tillgängligt i Falun/Mora/Avesta)

Hud- och mjukdelsinfektion

Impetigo

Fucidin, kräm/salva

Erysipelas

fenoximetylpenicillin

Kattbett

fenoximetylpenicillin

Hund-/människobett, bett av mindre sällskapsdjur

amoxicillin-klavulansyra

Erytema migrans

fenoximetylpenicillin

Herpes Zoster/Varicella

valaciklovir

Antiviral profylax och behandling av influensa

Tamiflu


Luftvägs- och allergisjukdomar­

Astma hos barn <7 år


Spacer

OptiChamber Diamond

Kortverkande betastimulerare

Airomir med spacer
Ventoline mixtur, inhalationsvätska

Steroid

Flutide Evohaler med spacer

Leukotrienantagonist

montelukast (små barn)

Astma, vuxna


Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler
Ventilastin Novolizer
         Airomir med spacer

Steroid (ICS)

Giona Easyhaler

 Novopulmon Novolizer
       Alvesco med spacer >12 år

Steroid + långverkande betastimulerare (ICS-LABA)

Bufomix Easyhaler  
             Symbicort spray med spacer

Leukotrienantagonist (LTRA)

montelukast

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Spiriva Respimat med spacer

KOL

Kortverkande betastimulerare (SABA)

Buventol Easyhaler
Ventilastin Novolizer

     Airomir Spray, med spacer

Inhalationssteroid (ICS)

Giona Easyhaler

Novopulmon Novolizer
       Alvesco med spacer >12 år

Långverkande antikolinergika

Spiriva Respimat med spacer
            Eklira Genuair

Steroid + långverkande betastimulerare

Bufomix Easyhaler 
             Symbicort spray med spacer

Långverkande betastimulerare

Onbrez Breezhaler
          Striverdi Respimat

Långverkande betastimulerare +
antikolinergikum

Bevespi Aerosphere, med spacer

Spiolto Respimat 
Ultibro Breezhaler

Allergisk rinit/rinokonjunktivit

desloratadin
loratadin
Livostin, nässpray, ögondroppar
natriumkromoglikat, nässpray, ögondroppar
Avamys
mometason

 


Mage, Tarm

Duodenal-/ventrikelsår

omeprazol

Gastroeosofagealrefluxsjukdom (GERD)

Gaviscon, ej förmån
Pepcid, ej förmån
     omeprazol

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

IBS-D

Inolaxol
loperamid 

IBS-C

Inolaxol
makrogol
Cilaxoral

Gasighet

dimetikon

Buksmärtor

amitriptylin (OBS! 75+)
Egazil
papaverin

Kronisk förstoppning

Cilaxoral
Inolaxol
Klyx
laktulos
makrogol
     Resolor

Hemorrojder

Xyloproct, ej förmån

Maskinfektion

Vanquin, receptfritt
Vermox, ej förmån


Munhåla, Tand 

Svampinfektion

Diflucan, oral suspension
flukonazol, kapslar
Nystimex, mixtur

Akut herpetisk gingivostomatit

ibuprofen (OBS 75+)
paracetamol
Andolex, munksölj

Herpes labialis

aciklovir, kräm, ej förmån
lidokain+prilokain, kräm
     aciklovir, tablett/oral suspension
     valaciklovir, tablett

Aftösa lesioner

Andolex, munskölj
Hexident, munskölj
Klobetasol APL, munhålegel
Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, munskölj
     Klortetracyklinhudroklorid APL, kapslar (löses)
     prednisolon, tabl

 


Neurologiska sjukdomar

Migrän

Aukt

Bamyl, ej förmån
ibuprofen
naproxen
paracetamol
sumatriptan

Mot illamående

metoklopramid

Parkinsons sjukdom

Madopark, Madopark Quick, Madopark Depot
pramipexol

Alzheimers sjukdom, Blanddemens

Mild - måttlig

donepezil

Måttlig - svår

memantin

Restless legs

levodopa/benserazid
pramipexol

Ischemisk stroke och TIA

Ingen kardiell embolikälla

acetylsalisylsyra
klopidogrel
Blodtycks- och statinbehandling, se kapitel hjärt-kärlsjukdomar

Osteoporos

Aclasta
Kalcipos-D forte


Psykiatri

Depression

sertralin
               venlafaxin depot
               mirtazapin

Tillfällig ångest, oro och emotionell spänning

prometazin (OBS 75+)
Oxascand

Sömnstörning

Insomning

Melatonin AGB
prometazin (OBS 75+)

Sömnstabilisering

prometazin (OBS 75+)
             Propavan (OBS 75+)

Psykos

risperidon

Beroendesjukdom

Antabus
Naltrexon
Campral


Smärta

Lätt/måttlig smärta

paracetamol  
ibuprofen (OBS 75+)
naproxen (OBS 75+)

Medelsvår/svår smärta

morfin
Oxikodon depot
Oxikodon
            buprenorfin plåster

            Dolcontin

Neuropatisk smärta

amitriptylin (OBS 75+)
gabapentin

Reumatiska sjukdomar

Gikt

allopurinol
Colrefuz
naproxen (OBS 75+)
prednisolon, GFR<30

Polymyalgia reumatika (PMR) och jättecellsarterit (GCA)

prednisolon


Ögon

Bakteriella konjunktiviter, keratiter och blefariter

Fucithalmic ögonsalva
              kloramfenikol ögonsalva, ögondroppar

Grad/små kornealerosioner

Oculentum Simplex, ögonsalva
kloramfenikol, ögonsalva

Allergisk konjunktivit

natriumkromoglikat endospipett
Emadine
   


Öron

Medel vid extern otit

Otazem

Terracortril med Polymyxin B


Läkemedel livets sista dagar

Palliativt kit

Haldol
Midazolam, ej förmån
Morfin 
Glykopyrroniumbromid, ej förmån

Dela:

Hade du nytta av informationen?