Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

För hälso- och sjukvården

Här finns information om Region Dalarnas tandvårdsstöd riktat till hälso- och sjukvården.

Underlag till utredning

Utredning om möjlighet till tandvårdsstöd kräver ofta ett underlag. Ansvarig läkare kan därför ibland bli ombedda att skriva läkarintyg för tandvårdsstöd till sin patient.

Psykiatrin

Det finns tre nivåer av tandvårdsstöd vid psykisk sjukdom. Nivå ett är ett mindre stöd för en stor grupp av sjuka och nivå tre är ett mer omfattande stöd för de allra svårast sjuka. Ett läkarintyg krävs och varje nivå har sin egen blankett för läkarintyg.

Habiliteringen

För att få tandvårdsstöd måste personen tillhöra en personkrets i LSS samt ha insats för särskilt stöd och service.

  • 2019 och tills vidare, gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 24 år

Personer som är kända av Habiliteringen sedan tidigare, kan kontakta habiliteringen om personen vill få tillgång till tandvårdsstöd. Kuratorn skickar Habiliteringens underlag till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

LSS-handläggare inom kommunen skickar webbunderlag för tandvårdsstöd i samband med att insats beviljas.

Palliativa team

Personer som har avancerad hemsjukvård, palliativ vård, kan få tandvårdsstödet N-tandvård. Sjuksköterskor med utbildning om tandvårdsstödet ansvarar för att personer inskrivna i palliativt team får tandvårdskort via t99webb.

Obs! De som får hemsjukvård som till exempel omläggning av bensår, hjälp med dosett eller hjälp med ögondroppar eller de som får tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet efter till exempel sjukhusvistelse omfattas inte.

Munvårdskorg

Munvårdskorgen innehåller munvårdsutrustning som rekommenderas till vårdavdelningar och på särskilda boenden. Utrustningen är avsedd för munvård på svårt sjuka patienter. I innehållsförteckningen finns även inköpsställen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?