Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Administration av tandvårdskort

Sidan vänder sig till beställare av konton, kommunansvariga och webbutfärdare som arbetar med verktyget t99webb.

För att använda t99webb behöver du ett konto, giltigt SITHS-kort och en kortläsare. Observera att SITHS-kortet måste sitta i kortläsaren innan webbläsaren startas.

Logga in till t99webb här

Support

Har du problem vid inloggningen kontakta Landstinget Servicedesk, vardagar mellan klockan 7.30-16.00 på telefon 023-44 000.

Kommunansvarig har behörighet till t99Webb för administration. Behörigheten innebär att kunna logga in och göra ev. ändringar i kontaktuppgifter mm gällande befintliga webbutfärdare och boenden/hemtjänst i kommunen.

Användning av T99webb kräver:

  • giltigt SITHS-kort och en kortläsare.
  • konto till T99webb. Vänd dig till din MAS i kommunen.

Webbutfärdare

Samråda med enhetschefer mm i kommunen angående behovet av webbutfärdare. Antalet bör vara sådant att underlag utfärdas så pass ofta att regelverk och rutiner hålls aktuella.

Meddela Enheten för tandvårdsstöd och kommunens beställare av konton de blivande webbutfärdarnas namn och e-postadress till arbetet för att dessa ska få behörighet till t99Webb. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort.

Ändra kontaktuppgifter i t99webb på befintlig webbutfärdare.

Ta bort, genom att anmäla i t99webb, när en webbutfärdare har slutat samt meddela kommunens beställare av konton att personen har slutat.

Boenden

Registrera nya boenden i t99webb.

Ändra uppgifter om befintliga boenden i T99webb.

Logga in regelbundet och se att alla uppgifter är aktuella för webbutfärdare och boenden.

Vill du även vara webbutfärdare?

Ta kontakt med Enheten för tandvårdsstöd för information.

Dela:

Hade du nytta av informationen?