Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Administration av tandvårdskort

Sidan vänder sig till kommunansvariga, beställare av konton och webbutfärdare som arbetar med verktyget t99webb.

För att använda t99webb behöver du ett konto, giltigt SITHS-kort och en kortläsare. Observera att SITHS-kortet måste sitta i kortläsaren innan webbläsaren startas. 

Logga in till t99webb här

Support

Har du problem vid inloggningen kontakta Regionens Servicedesk, vardagar mellan klockan 7.30-16.00 på telefon 023-44 000.

Som kommunansvarig har man behörighet till t99Webb som administratör. Behörigheten innebär att kunna logga in och göra ev. ändringar i kontaktuppgifter mm gällande befintliga webbutfärdare och boenden/hemtjänst i kommunen.

Utse webbutfärdare

 • samråda med enhetschefer mm i kommunen angående behovet av webbutfärdare. Antalet bör vara sådant att underlag utfärdas så pass ofta att regelverk och rutiner hålls aktuella
 • meddela kommunens beställare av konton de blivande webbutfärdarnas namn och e-postadress till arbetet för att dessa ska få behörighet till t99Webb. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort
 • ändra kontaktuppgifter i t99webb på befintlig webbutfärdare
 • ta bort, genom att anmäla i t99webb, när uppdraget som webbutfärdare är avslutat
 • meddela kommunens beställare av konton att personen har slutat som webbutfärdare och inte längre ska ha åtkomst till t99webb

Boendeenheter

 • registrera nya boendeenheter i t99webb
 • ändra uppgifter om befintliga boendeenheter i t99webb

Regelbunden översyn

 • logga in regelbundet och se att alla uppgifter är aktuella för webbutfärdare och boendeenheter

Vill du även vara webbutfärdare?

Ta kontakt med Tandvårdsstöd Dalarna för information.

 

Kommunens beställare av konton i Region Dalarnas IT-portal

Som beställare av konto ska du anmäla eller avbeställa konto för behörighet till  t99Webb via IT-portalens beställningssida för kommuner. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort och e-postadress till arbetet. Användarna kan få behörighet som kommunansvarig eller webbutfärdare.

 • anmäla en blivande användares namn, HSA-id och e-postadress för behörighet till t99webb. 
 • ange vilken behörighet användaren ska ha. Konton för kommunansvarig respektive webbutfärdare har olika behörighet. Det är därför viktigt att skriva vad som avses i beställningen. Ange webbutfärdare respektive kommunansvarig i beställningen. Vissa kommunansvariga är även webbutfärdare, båda behörigheter ska anges.
 • avbeställa kontot när en person inte längre ska ha åtkomst till t99webb

För att vara webbutfärdare krävs kunskap om N-tandvård, uppsökande verksamhet, munhälsobedömning och vilka bedömningskriterier som gäller vid utfärdande av underlag för tandvårdskort. Studiematerial och kunskapstest finns i applikationen t99webb.

Behörigheten som webbutfärdare gäller i tre år. Därefter måste man genomgå ett nytt kunskapstest för att få fortsätta.

Att vara utfärdare innebär att man, i t99webb: 

 • meddelar vilka personer som är berättigade till tandvårdsstöd
 • ändrar uppgifter då en person flyttat till t ex ett annat boende
 • tar bort personer som inte längre är berättigade, avlidna behöver inte tas bort
 • håller sina kontaktuppgifter till arbetet uppdaterade
 • loggar in regelbundet för att se ev meddelanden

Dela:

Hade du nytta av informationen?