Administration av tandvårdskort

Sidan vänder sig till kommunansvariga, beställare av konton och webbutfärdare som arbetar med verktyget t99webb.

För att använda t99webb behöver du ett konto, giltigt SITHS-kort och en kortläsare. Observera att SITHS-kortet måste sitta i kortläsaren innan webbläsaren startas. 

Logga in till t99webb här

Support

Har du problem vid inloggningen kontakta Regionens Servicedesk, vardagar mellan klockan 7.30-16.00 på telefon 023-44 000.

Som kommunansvarig har man behörighet till t99Webb som administratör. Behörigheten innebär att kunna logga in och göra ev. ändringar i kontaktuppgifter mm gällande befintliga webbutfärdare och boenden/hemtjänst i kommunen.

Utse webbutfärdare

 • samråda med enhetschefer mm i kommunen angående behovet av webbutfärdare. Antalet bör vara sådant att underlag utfärdas så pass ofta att regelverk och rutiner hålls aktuella
 • meddela kommunens beställare av konton de blivande webbutfärdarnas namn och e-postadress till arbetet för att dessa ska få behörighet till t99Webb. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort
 • ändra kontaktuppgifter i t99webb på befintlig webbutfärdare
 • ta bort, genom att anmäla i t99webb, när uppdraget som webbutfärdare är avslutat
 • meddela kommunens beställare av konton att personen har slutat som webbutfärdare och inte längre ska ha åtkomst till t99webb

Boendeenheter

 • registrera nya boendeenheter i t99webb
 • ändra uppgifter om befintliga boendeenheter i t99webb

Regelbunden översyn

 • logga in regelbundet och se att alla uppgifter är aktuella för webbutfärdare och boendeenheter

Vill du även vara webbutfärdare?

Ta kontakt med Tandvårdsstöd Dalarna för information.

 

Kommunens beställare av konton i Region Dalarnas IT-portal

Som beställare av konto ska du anmäla eller avbeställa konto för behörighet till  t99Webb via IT-portalens beställningssida för kommuner. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort och e-postadress till arbetet. Användarna kan få behörighet som kommunansvarig eller webbutfärdare.

 • anmäla en blivande användares namn, HSA-id och e-postadress för behörighet till t99webb. 
 • ange vilken behörighet användaren ska ha. Konton för kommunansvarig respektive webbutfärdare har olika behörighet. Det är därför viktigt att skriva vad som avses i beställningen. Ange webbutfärdare respektive kommunansvarig i beställningen. Vissa kommunansvariga är även webbutfärdare, båda behörigheter ska anges.
 • avbeställa kontot när en person inte längre ska ha åtkomst till t99webb

För att vara webbutfärdare krävs kunskap om N-tandvård, uppsökande verksamhet, munhälsobedömning och vilka bedömningskriterier som gäller vid utfärdande av underlag för tandvårdskort. Studiematerial och kunskapstest finns i applikationen t99webb.

Behörigheten som webbutfärdare gäller i tre år. Därefter måste man genomgå ett nytt kunskapstest för att få fortsätta.

Att vara utfärdare innebär att man, i t99webb: 

 • meddelar vilka personer som är berättigade till tandvårdsstöd
 • ändrar uppgifter då en person flyttat till t ex ett annat boende
 • tar bort personer som inte längre är berättigade, avlidna behöver inte tas bort
 • håller sina kontaktuppgifter till arbetet uppdaterade
 • loggar in regelbundet för att se ev meddelanden

Dela:

Hade du nytta av informationen?