Allmänt

Här finns allmänna informationsdokument för remittenter gällande till exempel riktlinjer, dosklasser, kontrastmedel, lokala anvisningar och drop-in.

Kontakt

Bild- och funktionsmedicin Dalarna

Telefon: 023-49 00 00
E-post: bfm.dalarna@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?