Cystvätska

Cystvätskan fixeras med lika delar 50% etanol och sänds sedan till laboratoriet.

Hade du nytta av informationen?