Stramamål Vårdval primärvård Region Dalarna 2023

I år kommer läkare och sjuksköterskor få arbeta med att handlägga cystit på ett bra sätt. Uppgifterna är fördelade på vår och höst. Ett mål vi kan förbättra är att män med cystit i första hand ska ha furadantin eller pivmecillinam. Vårdcentralen ska i slutet av året skicka in en självdeklaration till strama angående sitt arbete.

Uppgifter under året

Vårdval strama primärvård 2023, aktiviteter för måluppfyllelse


Utbildning sjuksköterskor deluppgift 1 vår (april/maj)

Akut cystit kvinnor och män. Västra Götalands regionen, ppt

Instruktion till läkare som håller i PP-utbildningen till sjuksköterskor, kommer här inom kort.

Självdeklaration att skicka in till strama senast 231201. Ladda hem blanketten på er egen dator och fyll i respektive fråga så fort ni gjort en uppgift. Varje fysisk enhet med fullt VC-uppdrag ska fylla i en självdeklaration.

Självdeklaration strama vårdval 2023

Blankett angående strama-ansvariga på VC

Hade du nytta av informationen?