Kontakta Smittskydd och vårdhygien

Här finns adress och kontaktuppgifter till Smittskyddsenheten.

Smittskyddsenheten

Telefon: 023-49 07 85, fax 023-49 07 72
Expedition 08.00-11.00, 13.00-15.00, sammanträde dagligen 09.30-10.30

E-post: smittskydd.dalarna@regiondalarna.se

Adress
Smittskyddsenheten
Hus 20, Falu lasarett
791 82 Falun

Kontaktpersoner

Helena Ernlund, tf.smittskyddsläkare
023-49 08 61
helena.ernlund@regiondalarna.se

Marie Thelander, hygienläkare
023-49 14 19
marie.thelander@regiondalarna.se

Ulrika Winninge, informationsläkare
023-49 06 50
ulrika.winninge@regiondalarna.se 

Monica Lindqvist, smittskyddssköterska
023-49 02 73
monica.a.lindqvist@regiondalarna.se

Annika Alfredsson, smittskyddssköterska
023-490784
annika.alfredsson@regiondalarna.se 

Annica Blomkvist, hygiensjuksköterska
023-49 03 22
annika.blomkvist@regiondalarna.se

Erica Nyman, hygiensjuksköterska
023-49 02 76
erica.nyman@regiondalarna.se

Lawan Wallenius, hygiensjuksköterska
023-49 06 23
lawan.wallenius@regiondalarna.se 

Michaela Skytt, hygiensjuksköterska
023-49 02 75
michaela.skytt@regiondalarna.se 

Pia Haqwinzon, HIV/STI-samordnare
023-49 07 48, 070-216 25 00
pia.haqwinzon@regiondalarna.se

Lena Möller, Medicinsk sekreterare
023-49 07 85
lena.moller@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?