Regionala nätverk, råd och arbetsgrupper

Länsnätverket för förvaltningschefer
Ett samverkansforum på högsta tjänsteledningsnivå mellan kommunerna och regionen i frågor som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. Kommunerna representeras av socialtjänstens förvaltningschefer (socialchef eller dylikt) och regionen representeras av divisionschef psykiatri och divisionschef primärvård. Regionens områdessamordnare medverkar också på länsnätverkets möten. Länsnätverket sammanträder ca sex gånger per år.

Socialchefsnätverket
Ett samverkansforum på högsta tjänsteledningsnivå mellan kommunerna i frågor som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. Kommunerna representeras av socialtjänstens förvaltningschefer (socialchef eller dylikt). Socialchefsnätverket sammanträder nio gånger per år.

Välfärdsrådet
Består av Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium samt ordförande i socialnämnderna i Dalarnas kommuner.

Dela:

Hade du nytta av informationen?