Regionala nätverk, råd och arbetsgrupper

Här hittar du information om regionala nätverk, råd och arbetsgrupper.

OBS! Denna sida är under uppbyggnad!
Tack för ditt tålamod undre vårt arbete med sidan.


Länsnätverket för förvaltningschefer

Ett samverkansforum på högsta tjänsteledningsnivå mellan kommunerna och regionen i frågor som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. Kommunerna representeras av socialtjänstens förvaltningschefer (socialchef eller dylikt) och regionen representeras av divisionschef psykiatri och divisionschef primärvård. Regionens områdessamordnare medverkar också på länsnätverkets möten. Länsnätverket sammanträder nio gånger per år.

Välfärdsrådet
Består av Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium samt ordförande i socialnämnderna i Dalarnas kommuner.


Minnesanteckningar från IFO Chefsnätverk och Regionala utvecklingsgrupper:

Dela:

Hade du nytta av informationen?