Mässlingsvaccination till personal

Region Dalarna erbjuder mässlingsvaccination till anställd personal för att förhindra spridning av mässling inom vården.

För att förhindra spridning av mässling inom vården erbjuder Region Dalarna mässlingsvaccination till anställd personal i patientnära arbete och till annan personal som vistas i samma lokaler som patienter, till exempel administrativ- och service personal.

Samlad information och blanketter

Mässlingsinformation till personal (pdf, 6 sidor)

Till verksamhetschefer (pdf, 3 sidor)

Till de som erbjuds vaccination (pdf, 1 sida)

Till sjuksköterska som ska vaccinera (pdf, 5 sidor)

Hälsodeklarationsblankett (pdf, 1 sida)

Hjälp med tolkning av hälsodeklarationsblanketten för ordinatör/vaccinatör

Generellt direktiv (pdf, 1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?