Regionala styrdokument om samverkan

Här finns dokument och arbetsmaterial som är länsövergripande. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

 

Barn och Unga

Länsövergripande samverkansdokunet som rör barn och unga i Dalarna hittar du här

Skyddsåtgärder

Länsövergripande samverkansdokument som rör skyddsåtgärder inom kommuner i Dalarna hittar du här

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Länsövergripande samverkansdokument som rör utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS) samt samordnad individuell plan (SIP) hittar du här

Rehailitering efter Covid-19

Rehabkedja

Enkät uppföljning covid

Psykisk hälsa och Psykisk funktionsnedsättning

Dokument som rör psysisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning i Dalarna hittar du här

Demens

Länsgemensamt Vårdprogram för personer med demenssjukdom finns här

Munhälsa

Länsövergripande riktlinjer för bedöming av munhälsa finns här

Kvinnofrid, mäns våld i nära relation

Kartläggning för Kvinnofrid, våld i nära relation i Dalarna finns här 

Hjärtsvikt

Länsgemensamma dokument som rör Hjärtsvikt hittar du här

Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel

Länsövergripande dokument som rör Rehabiliteringm habilitering och hjälpmedel hittrar du här

Missbruk- och beroendevård

Dokument som rör Missbruk- och beroendevård hittar du här

Hemsjukvård

Dokument som rör hemsjukvård hittar du här

Egenvård

Dokument som rör Egenvård- Hälso- och sjukvård hittar du här

Dela:

Hade du nytta av informationen?