Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regionala samverkansdokument

Här finns dokument och arbetsmaterial som tagits fram i samband med att lagen ”Samverkan vid utskrivning” kom. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

Barn och unga

Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete i Dalarna 0-17 år (pdf, 12 sidor)
Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning (pdf, 4 sidor)

Inhämtande och delande av journaluppgifter inför samråd vid barnahus (pdf, 2 sidor)

Rutin hälsoundersökning vid placering (pdf, 1 sida)

Remiss vid bokning av hälsoundersökning (word, 2 sidor)


Demens

Vårdprogram demens (pdf, 29 sidor)

 


Egenvård

Länsövergripande riktlinje samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård (pdf, 12 sidor)
Bedömningsstöd egenvård (word, 3 sidor)
Bilaga 1 Bedömning egenvård hälso- och sjukvård (word, 1 sida)
Bilaga 2 Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende (word, 1 sida)


Inkontinens

Länsgemensamt Vårdprogram urininkontinens och/eller blåsdysfunktion (pdf, 27 sidor)


Hemsjukvård

Förtydligande av hemsjukvårdsavtalet (pdf, 17 sidor)
Vårdbegäran för in- och utskrivning i hemsjukvård/hembesök (word, 1 sida)

Avtal, Hemsjukvården (pdf, 10 sidor)


Hjälpmedel

Länsövergripande överenskommelse och anvisning, Rehabilitering, habilitering inklusive hjälpmedel i Dalarna ( pdf, 11 sidor)

Implementeringsstöd till Rehabilitering, habilitering inkl. hjälpmedel i Dalarna ( pdf, 2 sidor)


Hjärtsvikt

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt (pdf, 28 sidor)
Bilaga 1 Checklista Nybesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sida)
Bilaga 2 Checklista Nybesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 3 Checklista Återbesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 4 Energibesparande arbetssätt Dalarna (pdf, 4 sidor)
Bilaga 5 Arbetsterapiprogram hjärtsvikt (pdf, 11 sidor)
Bilaga 6 Checklista Förslag organisation av hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 7 Checklista Återbesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sidor)
Bilaga 8 Dalarnas hjärtsviktsmapp (pdf, 5 sidor)
Bilaga 9 Dalarnas hjärtsviktsmapp instruktioner (pdf, 2 sidor)


HVB

Länsövergripande överenskommelse HVB (pdf, 4 sidor)


Missbruk- och beroendevård

Länsövergripande överenskommelse samverkan inom missbruks- och beroendevården (pdf, 24 sidor)
Vårdprogram för missbruk- och beroendevård (pdf, 53 sidor)

Inrättade tillnyktringsverksamhet Mora, Falun, Avesta (pdf, 2 sidor)

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet (pdf, 8 sidor)

Länsövergripande överenskommelse utv.arb berusade personer (pdf, 95 sidor)

Förändring i samverkansbeslut TN-platser (pdf, 1 sida)


Munhälsa

Riktlinjer för bedömning av Munhälsa (pdf 7 sidor)


Psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa – länsgemensam analys och handlingsplan (pdf, 48 sidor)
Synpunkter 2018 brukarrörelsen (psf, 11 sidor)

Rapport, Utvärdering Psykisk hälsa (pdf, 8 sidor)

 


Psykisk funktionsnedsättning

Länsövergripande överenskommelse psykisk funktionsnedsättning (pdf, 14 sidor)


Samverkan vid utskrivning 

Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf, 13 sidor)
Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning (pdf, 17 sidor)
Länsövergripande riktlinjer SIP (pdf, 10 sidor)
Uppföljning SIP (pdf, 1 sida)
Samtycke SIP (pdf, 2 sidor)
Samordnad individuell plan (word, 2 sidor)
Kallelse för att upprätta SIP (pdf, 1 sida)
Stöd vid dokumentation av SIP-plan (word, 1 sida)


Skyddsåtgärder

Länsövergripande riktlinje vid övervägande av skyddsåtgärder inom kommunens vård och omsorg.pdf (pdf, 12 sidor)


Övrigt

Länsgemensam rutin för undersökning och åtgärd i samband med förväntat dödsfall (pdf, 3 sidor)
Länsövergripande vägledning för kommunerna, självmordsnära vårdtagare (pdf, 8 sidor)

Dela:

Smartare Hem

Se film om vår Smartare hem lägenhet, där vi visar tekniska hjälpmedel för privatpersoner.

Se filmen (extern länk)
Hade du nytta av informationen?