Regionala samverkansdokument

Här finns dokument och arbetsmaterial som är länsövergripande. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

Barn och unga

Länsövergripande rutin vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (pdf, 2 sidor)
Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete i Dalarna 0-17 år (pdf, 12 sidor)
Inhämtande och delande av journaluppgifter inför samråd vid barnahus (pdf, 2 sidor)
Länsövergripande Överenskommelse om ungdomsmottagningar (pdf, 6 sidor)
Rutin hälsoundersökning vid placering (pdf, 1 sida)
Remiss vid bokning av hälsoundersökning (word, 2 sidor)


Demens

Vårdprogram demens (pdf, 29 sidor)


Egenvård

Länsövergripande riktlinje samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård (pdf, 12 sidor)
Bedömningsstöd egenvård (word, 3 sidor)
Bilaga 1 Bedömning egenvård hälso- och sjukvård (word, 1 sida)
Bilaga 2 Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende (word, 1 sida)


Inkontinens

Länsgemensamt Vårdprogram urininkontinens och/eller blåsdysfunktion (pdf, 27 sidor)


Hemsjukvård

Förtydligande av hemsjukvårdsavtalet (pdf, 17 sidor)
Vårdbegäran för in- och utskrivning i hemsjukvård/hembesök (word, 1 sida)
Avtal, Hemsjukvården (pdf, 10 sidor)Hjärtsvikt

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt (pdf, 28 sidor)
Bilaga 1 Checklista Nybesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sida)
Bilaga 2 Checklista Nybesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 3 Checklista Återbesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 4 Energibesparande arbetssätt Dalarna (pdf, 4 sidor)
Bilaga 5 Arbetsterapiprogram hjärtsvikt (pdf, 11 sidor)
Bilaga 6 Checklista Förslag organisation av hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 7 Checklista Återbesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sidor)
Bilaga 8 Dalarnas hjärtsviktsmapp (pdf, 5 sidor)
Bilaga 9 Dalarnas hjärtsviktsmapp instruktioner (pdf, 2 sidor)


HVB

Länsövergripande överenskommelse HVB (pdf, 4 sidor)


Missbruk- och beroendevård

Länsövergripande överenskommelse samverkan inom missbruks- och beroendevården (pdf, 24 sidor)
Vårdprogram för missbruk- och beroendevård (pdf, 53 sidor)
Inrättade tillnyktringsverksamhet Mora, Falun, Avesta (pdf, 2 sidor)
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet (pdf, 8 sidor)
Länsövergripande överenskommelse utv.arb berusade personer (pdf, 95 sidor)
Förändring i samverkansbeslut TN-platser (pdf, 1 sida)


Munhälsa

Riktlinjer för bedömning av Munhälsa (pdf 7 sidor)


Psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa – länsgemensam analys och handlingsplan (pdf, 48 sidor)
Synpunkter 2018 brukarrörelsen (pdf, 11 sidor)
Synpunkter brukarrörelsen 2019(pdf, 10 sidor)
Rapport, Utvärdering Psykisk hälsa (pdf, 8 sidor)


Psykisk funktionsnedsättning

Länsövergripande överenskommelse psykisk funktionsnedsättning (pdf, 14 sidor)


Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Överenskommelse och anvisning - Rehabilitering habilitering hjälpmedel, inkl bil 1 Hantering av kostnader för hjälpmedel (pdf, totalt 25 sidor)
Implementeringsstöd Överenskommelse rehab hab hjälpmedel.pdf (1 sida)
Vägledning Rehabilitering habilitering hjälpmedel.pdf (pdf, 13 sidor)

Rehabilitering efter Covid-19 
Rehabkedja (pdf, 3 sidor)
Enkät uppföljning covid (pdf, 5 sidor)


Samverkan vid utskrivning 

Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf, 13 sidor)
Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning (pdf, 17 sidor)
Länsövergripande riktlinjer SIP (pdf, 10 sidor)
Uppföljning SIP (pdf, 1 sida)
Samtycke SIP (pdf, 2 sidor)
Samordnad individuell plan (word, 2 sidor)
Kallelse för att upprätta SIP (pdf, 1 sida)
Stöd vid dokumentation av SIP-plan (word, 1 sida)


Skyddsåtgärder

Länsövergripande riktlinje vid övervägande av skyddsåtgärder inom kommunens vård och omsorg.pdf (pdf, 12 sidor)


Övrigt

Länsgemensam rutin för undersökning och åtgärd i samband med förväntat dödsfall (pdf, 3 sidor)
Länsövergripande vägledning för kommunerna, självmordsnära vårdtagare (pdf, 8 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?