Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regionala samverkansdokument

Här finns dokument och arbetsmaterial som tagits fram i samband med att lagen ”Samverkan vid utskrivning” kom. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

Barn och unga

Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete i Dalarna 0-17 år (pdf, 12 sidor)
Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning (pdf, 4 sidor)


Demens

Vårdprogram demens (pdf, 29 sidor)


Egenvård

Länsövergripande riktlinje samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård (pdf, 12 sidor)
Bedömningsstöd egenvård (word, 3 sidor)
Bilaga 1 Bedömning egenvård hälso- och sjukvård (word, 1 sida)
Bilaga 2 Avisering om enskild persons otillfredställande egenvård i ordinärt boende (word, 1 sida)


Inkontinens

Länsgemensamt Vårdprogram urininkontinens och/eller blåsdysfunktion (pdf, 27 sidor)


Hemsjukvård

Förtydligande av hemsjukvårdsavtalet (pdf, 17 sidor)
Vårdbegäran för in- och utskrivning i hemsjukvård/hembesök (word, 1 sida)


Hjälpmedel

Länsövergripande överenskommelse och anvisning rehabilitering, habilitering och hjälpmedel (pdf, 10 sidor)


Hjärtsvikt

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt (pdf, 28 sidor)
Bilaga 1 Checklista Nybesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sida)
Bilaga 2 Checklista Nybesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 3 Checklista Återbesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 4 Energibesparande arbetssätt Dalarna (pdf, 4 sidor)
Bilaga 5 Arbetsterapiprogram hjärtsvikt (pdf, 11 sidor)
Bilaga 6 Checklista Förslag organisation av hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 7 Checklista Återbesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sidor)
Bilaga 8 Dalarnas hjärtsviktsmapp (pdf, 5 sidor)
Bilaga 9 Dalarnas hjärtsviktsmapp instruktioner (pdf, 2 sidor)


HVB

Länsövergripande överenskommelse HVB (pdf, 4 sidor)


Missbruk- och beroendevård

Länsövergripande överenskommelse samverkan inom missbruks- och beroendevården (pdf, 24 sidor)
Vårdprogram för missbruk- och beroendevård (pdf, 53 sidor)


Munhälsa

Riktlinjer för riskbedömning av munhälsa (pdf, 7 sidor)


Psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa – länsgemensam analys och handlingsplan (pdf, 48 sidor)
Synpunkter 2018 brukarrörelsen (psf, 11 sidor)


Psykisk funktionsnedsättning

Länsövergripande överenskommelse psykisk funktionsnedsättning (pdf, 14 sidor)


Samverkan vid utskrivning 

Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf, 13 sidor)
Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning (pdf, 17 sidor)
Länsovergripande riktlinjer för samordnad plan vid utskrivning (pdf, 17 sidor)
Länsövergripande riktlinjer SIP (pdf, 10 sidor)
Uppföljning SIP (pdf, 1 sida)
Samtycke SIP (pdf, 2 sidor)
Samordnad individuell plan (word, 2 sidor)
Kallelse för att upprätta SIP (pdf, 1 sida)
Stöd vid dokumentation av SIP-plan (word, 1 sida)


Skyddsåtgärder

Länsövergripande riktlinje vid övervägande av skyddsåtgärder inom kommunens vård- och omsorg (pdf, 12 sidor)


Övrigt

Länsövergripande vägledning för kommunerna, självmordsnära vårdtagare (pdf, 8 sidor)

Länsgemensam rutin för undersökning och åtgärd i samband med förväntat dödsfall (pdf, 3 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?