Regionala styrdokument om samverkan

Här finns dokument och arbetsmaterial som är länsövergripande. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

Länsgemensam strategi för God och nära vård i Dalarna 2022-2030 finns HÄR (pdf, 26 sidor)

Barn och Unga

Länsövergripande samverkansdokumet som rör barn och unga i Dalarna hittar du här

Överenskommelse HVB

Länsövergripande Överenskommelse - HVB hittar du här

Skyddsåtgärder

Länsövergripande samverkansdokument som rör skyddsåtgärder inom kommuner i Dalarna hittar du här

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Länsövergripande samverkansdokument som rör utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS) hittar du här

SIP

Samordnad individuell plan (SIP). Dokumenten hittar du här

Rehailitering efter Covid-19

Rehabkedja     Enkät uppföljning covid

Psykisk hälsa och Psykisk funktionsnedsättning

Dokument som rör psysisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning i Dalarna hittar du här

Demens

Länsgemensamt Vårdprogram- personer med demenssjukdom finns här

Munhälsa

Länsövergripande riktlinjer för bedöming av munhälsa finns här

Kvinnofrid, mäns våld i nära relation

Kartläggning för Kvinnofrid, våld i nära relation i Dalarna finns här 

Hjärtsvikt

Länsgemensamma dokument som rör Hjärtsvikt hittar du här

Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel

Länsövergripande dokument som rör Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel hittar du här

Missbruk- och beroendevård

Dokument som rör Missbruk- och beroendevård hittar du här

Hemsjukvård

Dokument som rör hemsjukvård hittar du här

Egenvård

Dokument som rör Egenvård- Hälso- och sjukvård hittar du här

Hade du nytta av informationen?