Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regionala samverkansdokument

Här finns dokument och arbetsmaterial som är länsövergripande. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

Barn och unga

Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete i Dalarna 0-17 år (pdf, 12 sidor)
Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning (pdf, 4 sidor)

Inhämtande och delande av journaluppgifter inför samråd vid barnahus (pdf, 2 sidor)

Rutin hälsoundersökning vid placering (pdf, 1 sida)

Remiss vid bokning av hälsoundersökning (word, 2 sidor)


Demens

Vårdprogram demens (pdf, 29 sidor)

 


Egenvård

Länsövergripande riktlinje samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård (pdf, 12 sidor)
Bedömningsstöd egenvård (word, 3 sidor)
Bilaga 1 Bedömning egenvård hälso- och sjukvård (word, 1 sida)
Bilaga 2 Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende (word, 1 sida)


Inkontinens

Länsgemensamt Vårdprogram urininkontinens och/eller blåsdysfunktion (pdf, 27 sidor)


Hemsjukvård

Förtydligande av hemsjukvårdsavtalet (pdf, 17 sidor)
Vårdbegäran för in- och utskrivning i hemsjukvård/hembesök (word, 1 sida)

Avtal, Hemsjukvården (pdf, 10 sidor)


Hjälpmedel

Länsövergripande överenskommelse och anvisning, Rehabilitering, habilitering inklusive hjälpmedel i Dalarna ( pdf, 11 sidor)

Implementeringsstöd till Rehabilitering, habilitering inkl. hjälpmedel i Dalarna ( pdf, 2 sidor)


Hjärtsvikt

Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt (pdf, 28 sidor)
Bilaga 1 Checklista Nybesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sida)
Bilaga 2 Checklista Nybesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 3 Checklista Återbesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 4 Energibesparande arbetssätt Dalarna (pdf, 4 sidor)
Bilaga 5 Arbetsterapiprogram hjärtsvikt (pdf, 11 sidor)
Bilaga 6 Checklista Förslag organisation av hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)
Bilaga 7 Checklista Återbesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sidor)
Bilaga 8 Dalarnas hjärtsviktsmapp (pdf, 5 sidor)
Bilaga 9 Dalarnas hjärtsviktsmapp instruktioner (pdf, 2 sidor)


HVB

Länsövergripande överenskommelse HVB (pdf, 4 sidor)


Missbruk- och beroendevård

Länsövergripande överenskommelse samverkan inom missbruks- och beroendevården (pdf, 24 sidor)
Vårdprogram för missbruk- och beroendevård (pdf, 53 sidor)

Inrättade tillnyktringsverksamhet Mora, Falun, Avesta (pdf, 2 sidor)

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet (pdf, 8 sidor)

Länsövergripande överenskommelse utv.arb berusade personer (pdf, 95 sidor)

Förändring i samverkansbeslut TN-platser (pdf, 1 sida)


Munhälsa

Riktlinjer för bedömning av Munhälsa (pdf 7 sidor)


Psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa – länsgemensam analys och handlingsplan (pdf, 48 sidor)
Synpunkter 2018 brukarrörelsen (psf, 11 sidor)

Rapport, Utvärdering Psykisk hälsa (pdf, 8 sidor)

 


Psykisk funktionsnedsättning

Länsövergripande överenskommelse psykisk funktionsnedsättning (pdf, 14 sidor)


Samverkan vid utskrivning 

Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf, 13 sidor)
Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning (pdf, 17 sidor)
Länsövergripande riktlinjer SIP (pdf, 10 sidor)
Uppföljning SIP (pdf, 1 sida)
Samtycke SIP (pdf, 2 sidor)
Samordnad individuell plan (word, 2 sidor)
Kallelse för att upprätta SIP (pdf, 1 sida)
Stöd vid dokumentation av SIP-plan (word, 1 sida)


Skyddsåtgärder

Länsövergripande riktlinje vid övervägande av skyddsåtgärder inom kommunens vård och omsorg.pdf (pdf, 12 sidor)


Övrigt

Länsgemensam rutin för undersökning och åtgärd i samband med förväntat dödsfall (pdf, 3 sidor)
Länsövergripande vägledning för kommunerna, självmordsnära vårdtagare (pdf, 8 sidor)

Dela:

Smartare Hem

Se film om vår Smartare hem lägenhet, där vi visar tekniska hjälpmedel för privatpersoner.

Se filmen (extern länk)
Hade du nytta av informationen?