Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Regionala samverkansdokument

Här hittar du dokument och arbetsmaterial som tagits fram i och med att den nya lagen om ”Samverkan vid utskrivning” kom, och som kan vara ett stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

Vårdprogram demens
Uppdrag psykisk hälsa – länsgemensam analys och handlingsplan

Synpunkter 2018 brukarrörelsen
 
Länsgemensamt Vårdprogram urininkontinens och/eller blåsdysfunktion

Överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Riktlinjer för samverkan vid in och utskrivning
Länsövergripande vägledning för kommunerna, självmordsnära vårdtagare
Länsövergripande överenskommelse psykisk funktionsnedsättning
 
Länsovergripande riktlinjer för samordnad plan vid utskrivning
Länsövergripande överenskommelse samverkan inom missbruks- och beroendevården
Vårdprogram för missbruk- och beroendevård
 
Länsövergripande riktlinjer - SIP
Uppföljning Samordnad individuell plan
Samtycke SIP
Samordnad individuell plan
Kallelse för att upprätta SIP
Stöd vid dokumentation av SIP-plan
 
Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete i Dalarna 0-17 år
Länsövergripande överenskommelse läkarundersökning
Länsövergripande överenskommelse HVB
 
Länsövergripande riktlinje vid övervägande av skyddsåtgärder inom kommunens vård- och omsorg
Riktlinjer för riskbedömning av munhälsa
Länsgemensam rutin för undersökning och åtgärd i samband med förväntat dödsfall
 
Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt
Bilaga 1 Checklista Nybesök läkare hjärtsviktsmottagning
Bilaga 2 Checklista Nybesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning
Bilaga 3 Checklista Återbesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning
Bilaga 4 Energibesparande arbetssätt Dalarna
Bilaga 5 Arbetsterapiprogram hjärtsvikt
Bilaga 6 Checklista Förslag organisation av hjärtsviktsmottagning
Bilaga 7 Checklista Återbesök läkare hjärtsviktsmottagning
Bilaga 8 Dalarnas hjärtsviktsmapp
Bilaga 9 Dalarnas hjärtsviktsmapp instruktioner
 
Länsövergripande överenskommelse och anvisning rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
Länsövergripande riktlinje samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård
Bedömningsstöd egenvård
Bilaga 1 Bedömning egenvård hälso- och sjukvård
Bilaga 2 Avisering om enskild persons otillfredställande egenvård i ordinärt boende

Dela:

Hade du nytta av informationen?