Regionala samverkansdokument

Här finns dokument och arbetsmaterial som är länsövergripande. Att använda som stöd på vägen till att hitta nya arbetssätt.

Egenvård

Länsövergripande riktlinje samverkan i samband med egenvård och hälso- och sjukvård (pdf, 12 sidor)
Bedömningsstöd egenvård (word, 3 sidor)
Bilaga 1 Bedömning egenvård hälso- och sjukvård (word, 1 sida)
Bilaga 2 Avisering om enskild persons otillfredsställande egenvård i ordinärt boende (word, 1 sida)


Inkontinens

Länsgemensamt Vårdprogram urininkontinens och/eller blåsdysfunktion (pdf, 27 sidor)


Hemsjukvård

Förtydligande av hemsjukvårdsavtalet (pdf, 17 sidor)
Vårdbegäran för in- och utskrivning i hemsjukvård/hembesök (word, 1 sida)
Avtal, Hemsjukvården (pdf, 10 sidor)


Missbruk- och beroendevård

Länsövergripande överenskommelse samverkan inom missbruks- och beroendevården (pdf, 24 sidor)
Vårdprogram för missbruk- och beroendevård (pdf, 53 sidor)
Inrättade tillnyktringsverksamhet Mora, Falun, Avesta (pdf, 2 sidor)
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet (pdf, 8 sidor)
Länsövergripande överenskommelse utv.arb berusade personer (pdf, 95 sidor)
Förändring i samverkansbeslut TN-platser (pdf, 1 sid


Övrigt

Länsgemensam rutin för undersökning och åtgärd i samband med förväntat dödsfall (pdf, 3 sidor)
Länsövergripande vägledning för kommunerna, självmordsnära vårdtagare (pdf, 8 sidor)

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Länsövergripande samverkansdokument som rör utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS)samt samordnad individuell plan (SIP) hittar du HÄR


Rehailitering efter Covid-19

Här finns dokument för rehabibiltering efter Covid-19

Rehabkedja (pdf, 3 sidor)

Enkät uppföljning covid (pdf, 5 sidor)

Demens

Länsgemensamt Vårdprogram för personer med demenssjukdom finns HÄR (pdf, 29 sidor)

Munhälsa

Länsövergripande riktlinjer för bedöming av munhälsa finns HÄR (pdf, 8 sidor)

Kvinnofrid, mäns våld i nära relation

Kartläggning för Kvinnofrid, våld i nära relation i Dalarna finns HÄR (pdf, 21 sidor)

 

Hjärtsvikt

Länsgemensamma dokument som rör Hjärtsvikt hittar du HÄR

Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel

Länsövergripande dokument som rör rehabilitering, habilitering och hjälpmedel hittar du HÄR


Dela:

Hade du nytta av informationen?