Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS)

Här hittar du information och dokument som rör samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS)

SIP

Dokument gällande Samordnad individuell plan (SIP) finns här

Mer information om utskrivning

från sluten hälso- och sjukvård hittar du här

Dela:

Hade du nytta av informationen?