Barn leker i sandlåda

Barnhälsovårdsenheten Dalarna

Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård (BHV). Från födsel till skolstart följer BHV hur barnet mår, växer och utvecklas genom förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer. BHV stödjer även de vuxna runt barnet både individuellt eller i grupp.

Om Barnhälsovårdsenheten Dalarna

Barnhälsovårdsenheten är en stödfunktion för länets alla barnavårdscentraler. Vi formulerar riktlinjer, bedriver fortbildning och handleder personal och ledning. Enheten sammanställer statistik över barnavårdscentralernas verksamhet samt utvecklar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn i BHV-åldrarna.

Personalen vid enheten utgörs av:

  • Barnhälsovårdsöverläkare
  • Vårdutvecklare - sjuksköterska
  • Vårdutvecklare - psykolog
  • Vårdutvecklare - logoped
  • Vårdutvecklare - dietist
  • Administratör

Informationen på denna sida riktar sig främst till personal inom barnhälsovården och deras samarbetspartners, men även andra är naturligtvis välkomna att ta del av informationen.

Kontakt

Åsa ForsbergVerksamhetschef

E-post: barnhalsovardsenheten.dalarna@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?