patient tandvård

Tandvård

Här finns information och dokument för vårdgivare inom tandvård i länet.

Tandteknisk verksamhet finns i Falun och Mora. I Falun finns även Tandregleringslab i Falun.

LD Dentlab Manhem

Manhemsvägen 28
Box 335, 791 27 Falun
Tel 023-49 29 96
Fax 023-240 32
E-post: dentlab.falun@regiondalarna.se

Öppettider: Måndag-torsdag 7.30-17.00, fredag 7.30-15.00

LD Dentlab Mora

Kyrkogatan 27
Box 55, 792 21 Mora
Tel 0250-49 88 69
E-post: dentlab.kyrkogatan-mora@regiondalarna.se

Öppettider: Måndag-torsdag 7.30-16.15, fredag 7.30-15.00

Tandregleringslab

Manhemsvägen 28
Box 335
791 27 Falun
Tel 023-49 26 26
E-post: trlab.manhem@regiondalarna.se

Öppettider: Måndag-torsdag 7.30-17.00, fredag 7.30-15.00

Dela: