Lokal nivå - Dalarna

Inom den lokala kunskapsstyrningsorganisationen byggs lokala programområden (LPO) och lokala Samverkansgrupper upp (LSG).

LPO Akut vård

LPO Barn och ungdomars hälsa

LPO Cancersjukdomar (RCC)

Cancerrådet

​LPO Endokrina sjukdomar

LAG Diabetes

​LPO Hjärt- och kärlsjukdomar

LPO Hud och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

LAG Sepsis

​LPO Kvinnosjukdomar förlossning

LPO Levnadsvanor

​LPO Lung- och allergisjukdomar

LPO MAG- och Tarmsjukdomar

LPO Medicinsk diagnostik

LPO Nervsystemets sjukdomar

LPO Njur- och urinvägssjukdomar

​LPO Perioperativ vård, intensivvård, transplantation

LPO Primärvårdsrådet

LPO Psykisk hälsa

LPO Rehab, HAB, försäkringsmedicin

LPO Reumatiska sjukdomar

LPO Rörelseorganens sjukdomar

LPO Sällsynta sjukdomar

LPO Tandvård

LPO Äldre hälsa

LPO Ögonsjukdomar

​LPO Öron- näsa- halssjukdomar

LSG Läkemedel – läkemedelskommitté

Hade du nytta av informationen?