LabPortalen

Laboratoriemedicin Dalarna erbjuder e-svar via LabPortalen för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi.

Via LabPortalens webbapplikation eSvar kan ni som inte har elektronisk överföring till journalsystem erhålla en elektronisk svarsmottagning. Du som beställare loggar in till din svarenhet och får tillgång till de svar som ni mottagit från Laboratoriemedicin Dalarna.

Anslut till LabPortalen

För att ansluta till LabPortalen behöver ni kontakta oss på Laboratoriemedicin Dalarna för att få er specifika kundkod. Koden ska sedan uppges till Infosolutions för anslutning till LabPortalen.

InfoSolution meddelar oss när uppkoppling är klar därefter skickar vi ett test-svar för att kontrollera uppkopplingen.

 

För mer information och kontakt

Laboratoriemedicin Dalarna
Mejl: info.laboratoriemedicin@regiondalarna.se 


Infosolutions och LabPortalen
LabPortalen/eRemiss – InfoSolutions

 

Hade du nytta av informationen?