Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

För tandvården

Här finns information om Region Dalarnas tandvårdsstöd riktat till tandvården.

Tandhälsoregistret

Vård av N- och F-patienter ska registreras i tandhälsoregistret senast 14 dagar efter utförd åtgärd. Privattandvården hänvisar vi till supporten för resp. journalsystem.

Förhandsbedömning tandvård

Förhandsbedömningar används av tandläkare/tandhygienist för att bedöma om ett terapiförslag kan godkännas med tandvårdsstöd. De skickas i första hand via CTAKT eller MedSpace.

Viktigt

 • Vissa bilagor är obligatoriska. Kryssa i vilka handlingar du bifogar.
 • Exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton. Röntgenbilder utskrivna på papper godkänns inte.
 • Bifoga bilagor som fil i första hand eller skriv ut bilagorna och skicka med post.

Formulär

C-takt link - Här använder du formuläret Förhandsbedömning - Landstinget Dalarna som finns i förmulärlistan. Kryssa i och bifoga alla obligatoriska bilagor.

MedSpace - här använder du vår ifyllbara blankett Förhandsbedömning. Du hittar den i högerkolumnen. Fyll i på datorn. Kryssa i vilka handlingar du bifogar. Spara ner formuläret och bifoga det och alla obligatoriska bilagor som filer i MedSpaceärendet.

Varken C-takt link eller Medspace - Använd vår ifyllbara blankett Förhandsbedömning. Fyll i på datorn, skriv ut, underteckna.

Förhandsbedömning tandvård - ifyllbar (pdf, 1 sida)

 1. Vissa bilagor är obligatoriska. Kryssa i vilka handlingar du bifogar.
 2. Privata vårdgivare skickar alla röngen och foton på en CD/DVD eller USB. Exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton. Folktandvården i Dalarna behöver inte bifoga röntgen och foton. Tandvårdsstöd Dalarna har åtkomst till programmet.
 3. Bifoga samtliga underlag, skicka handlingarna med vanlig post till Tandvårdsstöd Dalarna, Box 712, 791 29 Falun.

Sjukvårdsavgifter

Sjukvårdsavgift skall betalas av personer som får tandvård med Region Dalarnas tandvårdsstöd. Högkostnadskort och frikort är gemensamt med sjukvården.

Sjukvårdsavgift betalas från 1 januari det år man fyller 24 år till och med dagen man fyller 85 år

 • 150 kronor hos tandhygienist eller tandsköterska
 • 200 kronor hos allmäntandläkare
 • 350 kronor hos specialisttandläkare

Undantag - ingen sjukvårdsavgift

 • Person som är 85 år, gäller från dagen man fyller 85 år.
 • Person som har tandvårdskort, grupp N2, dvs palliativ vård
 • Person som är inneliggande på sjukhus.
 • Person som gör nytt akutbesök för samma åkomma inom 24 timmar, den sk 24-timmars regeln. Läs mer i hela dokumentet, se högermenyn.

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1150 kronor.

Uteblivanden och återbud

Uteblivanden och återbud, senare än 24 timmar före utsatt besökstid, förutom egen/eget barns plötsliga sjukdom, oavsett vårdgivare, kostar 300 kronor + faktureringsavgift.

Aktuella sjukvårdsavgifter (pdf, 2 sidor)

Patientavgifter 1177 Vårdguiden (extern länk)

Telefonnummer till Tandvårdsstöd Dalarna

010 - 249 42 11

010 - 249 42 02

Måndag

8.30-12.00 och 13.00 – 15.30

Tisdag-torsdag

8.30-12.00

Fredagar ingen telefontid, men det går alltid att mejla frågor eller önskemål om att vi ska ringa upp, så svarar vi resp. ringer vi i mån av tid.

Registrering av sjukvårdsavgifter resp. kontroll av e-frikort kan även göras på 0226-49 62 15, telefontider: 10.00-12.00, 13.00-14.00.

E-post

tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?