Cancerrådet

Region Dalarna arbetar med att förbättra vården för patienter med cancer enligt den nationella cancerstrategin.

Arbetet samordnas genom Regionalt Cancercentrum (RCC) och Region Dalarnas Cancerråd.

Cancerrådet i Dalarna

Lokala cancerråd finns i sju landsting. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation.

Rådet är multiprofessionellt sammansatt och har tydligt mandat från regionledningen. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Uppdrag

Cancerrådets uppdrag är att arbeta i enlighet med åtta utvecklingsområden som är prioriterade av RCC:

 • Prevention och tidig upptäckt
 • Vårdprocesser
 • Cancerrehabilitering
 • Palliativ vård
 • Kompetensförsörjning
 • Forskning och innovation
 • Patientens ställning
 • Ledning och samverkan
 • Strategisk utvecklingsplan
 • Nivåstrukturering
 • Kunskapsstyrning
 • Kvalitetsregister
 • Vårdprogram
 • Jämlik vård

Helena Hellström, chefläkare, ordförande

Susanne Börjesson Hellerstedt utvecklingsledare/cancersamordnare

Bitte Kans, utvecklingsledare/SVF-samordnare

Inger Bergström, kurator

Ulrika Bergvall

Anders Cohen, överläkare, medicinskt ansvarig onkologmottagningen

Olof Ehrs verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin 

Max Flogegård, överläkare Medicin

Arnela Ibrakovic kurator, Arbetsterapi- och kuratorsenhet

Martin Kropp bitr.verksamhetschef, Hudsjukvård 

Lena Lundin verksamhetschef, Öron- näs- och halssjukvård 

Anna-Lena Norin verksamhetschef, Hudsjukvård 

Tomas Riman, chefläkare, divisionschef, Division Kirurgi 

Annika Scott Gustafsson verksamhetschef, Medicin

Tibor Tot, verksamhetschef, Patologi och cytologi 

Asbjörn Österberg verksamhetschef, Kirurgi Mora

Dela:

Hade du nytta av informationen?