Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Läkemedelsbehandling och rekommendationer

Terapirekommendationer ger dig som är förskrivare vägledning till en medicinskt säker, enhetlig och hälsoekonomiskt optimal läkemedelsanvändning i rutinsjukvård.

Terapirekommendationer

Terapirekommendationer ges ut vart annat år och utarbetas av Dalarnas läkemedelskommitté tillsammans med länets terapigrupper.

Terapirekommendationer 2018-2019 (pdf, 133 sidor)

Basläkemedel

Basläkemedel är en förteckning över preparaten i terapirekommendationerna. Listan uppdateras varje år och finns upptryckt i fickformat.

Basläkemedel 2019

För barn

"Rekommenderade läkemedel för barn" är rekommendationer utifrån samlad erfarenhet och kunskap om läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvård. Tas fram i samarbete med de sju regionerna i Uppsala-Örebroregionen.

Rekommenderade läkemedel för barn (pdf, 60 sidor)
Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsdokumentation (pdf, 77 sidor)

De mest sjuka äldre

"Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre" syftar till att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel. Tas fram i samarbete med de sju regionerna i Uppsala-Örebroregionen.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, behandlingsrekommendationer 2018-2019 (pdf, 36 sidor)

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, bakgrundsdokumentation 2018-2019 (pdf, 85 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?