Punktprevalensmätningar

Sveriges Kommuner och Regioner genomför en nationell punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner och klädregler (BHK) en gång per år.

Region Dalarna har beslutat att genomföra följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) minst fyra gånger per år. Obligatoriska mätmånader är september, november, januari och den nationella mätningen som sker i mars/april.

Tio observationer/enhet matas in i databasen. Självskattning likställs med observationsmätning då mätning sker i egen regi.

Inför de nationella mätningarna skickar vi ut information till verksamhetschefer och första linjens chefer.

Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) vid patientnära arbete

Under vecka 11-12  sker ytterligare en nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).

Mer information

Gå via länken för att komma till SKRs databas för registering och logga in med hjälp av uppgifterna nedan.

SKRs databas för registrering (extern länk)

Användarnamn: Dalarna

Lösenord: Dalarna482

Dela:

Hade du nytta av informationen?