Punktprevalensmätningar

Sveriges Kommuner och Regioner genomför en nationell punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner och klädregler (BHK) en gång per år.

13 mars 2020: Sveriges Kommuner och Regioner har ställt in den nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner PPM VRI 18 mars. PPM BHK fortgår enligt tidigare information i mån av tid!

Region Dalarna har beslutat att genomföra följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) minst fyra gånger per år. Obligatoriska mätmånader är september, november, januari och den nationella mätningen som sker i mars/april.

Tio observationer/enhet matas in i databasen. Självskattning likställs med observationsmätning då mätning sker i egen regi.

Inför de nationella mätningarna skickar vi ut information till verksamhetschefer och första linjens chefer.

Gå via länken för att komma till SKRs databas för registering och logga in med hjälp av uppgifterna nedan.

SKRs databas för registrering (extern länk)

Användarnamn: Dalarna

Lösenord: Dalarna482

Dela:

Hade du nytta av informationen?