Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Punktprevalensmätningar

Sveriges Kommuner och Landsting genomför en nationell punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner och klädregler (BHK) en gång per år.

Region Dalarna har beslutat att genomföra följsamhetsmätningar till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) minst fyra gånger per år. Obligatoriska mätmånader är september, november, januari och den nationella mätningen som sker i mars/april.

Tio observationer/enhet matas in i databasen. Självskattning likställs med observationsmätning då mätning sker i egen regi.

Inför de nationella mätningarna skickar vi ut information till verksamhetschefer och första linjens chefer.

Gå via länken för att komma till SKLs databas för registering och logga in med hjälp av uppgifterna nedan.

SKLs databas för registrering (extern länk)

Användarnamn: Dalarna

Lösenord: Dalarna482

Dela:

Kontakt

Annika BlomkvistHygiensköterska

Telefon: 023-49 03 22
E-post: annika.blomkvist@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?