Punktprevalensmätningar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) en gång per år. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg och utgör en av de mest grundläggande åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Inom Region Dalarna finns ett beslut att följsamhetsmätningar till BHK ska genomföras minst fyra gånger per år. Obligatoriska mätmånader är september, november, januari och den nationella mätningen som sker i mars/april. Utifrån mätresultaten beslutar verksamheterna själva om ytterligare mätningar behöver genomföras (t.ex. månadsvis) för att säkerställa en god följsamhet till hygienrutinerna.

Information om säker inlogg i SKR:s PPM-databas

SKR ändrar nu behörigheten för inloggning i PPM-databasen genom administration av personliga inloggningsuppgifter till rapportörer och administratörer. Nästa mätning av BHK sker av verksamheterna själva i september 2022.

Inlogg till SKR (väntetider.se)

 

Kontakt

Annika BlomkvistHygiensköterska

Telefon: 023-49 03 22
E-post: annika.blomkvist@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?