Patientinformation

Här återfinns generell och specifik patientinformation framtagen av fysioterapeuter och sjukgymnaster verksamma i Region Dalarna.

Hade du nytta av informationen?