Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering omfattar en rad olika arbetsmoment längs läkemedlets väg ända från ordination till administrering och uppföljning.

Läkemedelshantering regleras i huvudsak av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård. Men föreskrifterna är översiktliga och behöver kompletteras med lokala rutiner för olika nivåer inom vården. Kontakta oss för tillgång till mallar som stöd vid utformning av lokala dokument för läkemedelshantering.

Dela:

Läkemedelsavdelningen

Telefon: 023-49 09 76
E-post: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?