Nationella taxan - privata fysioterapeuter & läkare

I Region Dalarna finns privata läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter som verkar i enlighet med Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för fysioterapi. Patienten söker öppen vård hos dessa vårdgivare på samma villkor och till samma avgifter som vid mottagningar i regionens regi.

Nationella taxan regleras av:

Lagen och förordningen om läkarvårdsersättning (LOL, FOL)

Lagen och förordningen om ersättning för fysioterapi (LOF, FOF)

Lagstiftningen reglerar Region Dalarnas ansvar gentemot läkarna och fysioterapeuterna samt läkarnas och fysioterapeuternas skyldigheter avseende legitimation, utförd vård och verksamhetsuppföljning. Vårdvalsenheten är den enhet i Region Dalarna som har uppföljningsansvar. Årligen görs en uppföljningsrapport som publiceras på denna sida. 

Förteckning privata vårdgivare

Fysioterapi - LOF

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt LOF.

Läs mer om Fysioterapi - LOF

Läkare - LOL

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning - LOL.

Läs mer om Läkare - LOL

Dela:

Hade du nytta av informationen?