Hylla med boktips

Våra tjänster

Sjukhusbiblioteken vänder sig till personal inom Region Dalarna, patienter, anhöriga, studerande och allmänt medicinskt intresserade.

Sjukhusbiblioteken finns placerade på Falu lasarett och Mora lasarett. Biblioteken håller öppet för allmänheten.

Sjukhusbiblioteken tillhandahåller såväl medicinsk som allmän litteratur, dagstidningar och tidskrifter. Vi kan hjälpa till med att söka medicinsk information.

Som patient eller anhörig kan du låna böcker, tidskrifter, CD-spelare och ljudböcker till vårdavdelningen eller läsa på plats.

Sjukhusbiblioteken erbjuder

 • Möjlighet att läsa och låna medicinska böcker och tidskrifter
 • En lugn miljö för en stunds avkoppling
 • Dagstidningar och allmänna tidskrifter
 • Hjälp att söka och ta fram patientinformation och relevant medicinsk information

För personal inom Region Dalarna erbjuder Sjukhusbiblioteken

 • Medicinsk och allmän litteratur, DVD-filmer, ljudböcker, tidningar med mera
 • Elektroniska databaser och kunskapsstöd
 • Hjälp att söka vetenskapliga artiklar
 • Möjlighet att lämna in sökuppdrag
 • Inköp av böcker till klinik
 • Fjärrlån (lån av böcker från andra bibliotek)
 • Endnote-support
 • Nyckelutlämning till konferenslokaler
Beställning till patient

Dela:

Hade du nytta av informationen?