Riktlinjer och rutiner

Här finns dokument med riktlinjer, rutiner och regler inom smittskydd.

Apkoppor

Riktlinjer handläggning vid misstanke om apkoppor hos patient (pdf, 2 sidor)

Vårdhygieniska rekommendationer vid fall av misstänkt eller bekräftad apkoppsvirusinfektion (pdf, 2 sidor)

Asyl- och migrantsjukvård

Användning av IGRA (Quantiferon) och PPD (pdf, 1 sida)

Hälsoundersökning av flyktingar, asylsökande och migranter (pdf, 4 sidor)

Latent tuberkulos, (LTB)-utredning rutin för handläggning av - PM (pdf, 6 sidor)

Läkarundersökning av utlandsfödda barn - Rikshandboken barnhälsovård (extern webbsida)

Tuberkulos - handläggning i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn (pdf, 7 sidor)

Blodsmitta

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn (pdf, 7 sidor)

Hepatit B-vaccination personal (pdf, 3 sidor)

Rutin vid positivt hiv-test i Landstinget Dalarna (pdf, 1 sida)

Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta - åtgärder (pdf, 8 sidor)

Diarré

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse (pdf, 2 sidor)

Giardia - checklista för vårdcentral (pdf, 2 sidor)

Virusorsakad gastroenterit (pdf, 3 sidor, 22-09-30)

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund (pdf, 1 sida)

Hygienrutiner i vården

Disk- och spoldesinfektor - kontroll av (pdf, 3 sidor, 22-09-03)

Hygienregler för behandling i badbassäng (pdf, 1 sida, 22-09-30)

Kommunal vård Dalarna hygienriktlinjer (pdf, 65 sidor, 22-11-28)

Hygienregler för Region Dalarna (pdf, 2 sidor)

Kirurgiska ingrepp utanför operationsavdelning (pdf, 1 sida, 22-09-30)

Legionella vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 3 sidor, 22-09-30)

Operationsavdelning - vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 6 sidor, 21-10-18)

Vårdhandboken (extern webbsida)

Vårdhygieniska riktlinjer vid användning av portabelt kylaggregat eller bordsfläkt inom vård och omsorg (pdf, 2 sidor, 210708)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf, 15 sidor, 220210)

Multiresistenta bakterier

Riktlinjer gällande multiresistenta bakterier - klicka här

Personal

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse (pdf, 2 sidor)

Hepatit B vaccination personal (pdf, 3 sidor)

Hud- och sårinfektioner hos personal (pdf, 1 sida)

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personal (pdf, 3 sidor)

Hygienföreskrifter, skyddsutrustning och hälsodeklaration för studenter och elever inför VFU/apl (pdf, 2 sidor)

Hygienföreskrifter, skyddsutrustning och hälsodeklaration för studenter och elever inför VFU/apl - instruktion handläggning (pdf, 1 sida)

Tuberkulos

Användning av IGRA (Quantiferon) och PPD (pdf, 1 sida)

Latent tuberkulos, (LTB)-utredning rutin för handläggning av - PM (pdf, 6 sidor)

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn (pdf, 7 sidor)

Övriga

Kikhosta (pdf, 1 sida)

Mässlingsinformation (pdf, 2 sidor)

Rekommendationer kring pneumokockvaccination till riskgrupper från och med 2022-12-01 (pdf, 3 sidor)

TBE-vaccination (pdf, 1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?