Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Riktlinjer och rutiner

Här finns dokument med riktlinjer, rutiner och regler inom smittskydd.

Asyl- och migrantsjukvård

Användning av IGRA (Quantiferon) och PPD (pdf, 1 sida)

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar (pdf, 3 sidor)

Latent tuberkulos, (LTB)-utredning rutin för handläggning av - PM (pdf, 6 sidor)

Läkarundersökning av utlandsfödda barn - Rikshandboken barnhälsovård (extern webbsida)

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn (pdf, 9 sidor)

Blodsmitta

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn (pdf, 7 sidor)

Hepatit B vaccination personal (pdf, 2 sidor)

Rutin vid positivt hiv-test i Landstinget Dalarna (pdf, 1 sida)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf, 14 sidor)

Stick- och skärskador och blodstänk (pdf, 3 sidor)

Diarré

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse (pdf, 2 sidor)

Giardia - checklista för vårdcentral (pdf, 1 sida)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf, 14 sidor)

Virusorsakad gastroenterit (pdf, 6 sidor)

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund (pdf, 1 sida)

Hygienrutiner i vården

Hygienregler för behandling i badbassäng (pdf, 1 sida)

Hygienrutiner för kommunal vård i Dalarna (pdf, 71 sidor)

Hygienregler för Landstinget Dalarna (pdf, 2 sidor)

Legionella vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 3 sidor)

Kontroll av disk- och spoldesinfektorer (PM) (pdf, 3 sidor)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf, 14 sidor)

Vårdhandboken (extern webbsida)

Multiresistenta bakterier

Handläggning vid multiresistenta bakterier - i öppen- och slutenvård (pdf, 15 sidor)

Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier (MRB) (pdf, 2 sidor)

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt (pdf, 1 sida)

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i på skärmen (word-dokument, 1 sida)

Personal

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse (pdf, 2 sidor)

Hepatit B vaccination personal (pdf, 2 sidor)

Hud- och sårinfektioner hos personal - PM (pdf, 1 sida)

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som ska börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet (pdf, 3 sidor)

Stick- och skärskador och blodstänk (pdf, 3 sidor)

Uppdragsbeskrivning för hygienombud  (pdf, 1 sida)

Tuberkulos

Användning av IGRA (Quantiferon) och PPD (pdf, 1 sida)

Latent tuberkulos, (LTB)-utredning rutin för handläggning av - PM (pdf, 6 sidor)

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som ska börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet (pdf, 3 sidor)

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn (pdf, 9 sidor)

Vaccination

Användning av IGRA (Quantiferion) och PPD (pdf, 1 sida)

Förebyggande åtgärder mot rubella vid graviditet (pdf, 2 sidor)

Hepatit B - vaccination av personal (pdf, 2 sidor)

Pneumokockvaccination (pdf, 2 sidor)

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet (pdf, 3 sidor)

Riktlinjer för tetanus- och difteriprofylax till barn och vuxna (pdf 4 sidor)

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel 9§ (extern länk)

TBE-vaccination - nya rekommendationer 2018 (pdf, 1 sida)

Vaccination av vuxna inför eller efter splenektomi (pdf, 2 sidor)

Övriga

Kikhosta (pdf, 1 sida)

Kirurgiska ingrepp utanför operationsavdelning (pdf, 1 sida)

Operationsavdelning vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 6 sidor)

Uppdragsbeskrivning för hygienombud (pdf, 1 sida)

Dela:

Hade du nytta av informationen?