Riktlinjer och rutiner

Här finns dokument med riktlinjer, rutiner och regler inom smittskydd.

Asyl- och migrantsjukvård

Användning av IGRA (Quantiferon) och PPD (pdf, 1 sida)

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar (pdf, 3 sidor)

Latent tuberkulos, (LTB)-utredning rutin för handläggning av - PM (pdf, 6 sidor)

Läkarundersökning av utlandsfödda barn - Rikshandboken barnhälsovård (extern webbsida)

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn (pdf, 7 sidor)

Blodsmitta

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn (pdf, 7 sidor)

Hepatit B vaccination personal (pdf, 2 sidor)

Rutin vid positivt hiv-test i Landstinget Dalarna (pdf, 1 sida)

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning (pdf, 15 sidor, 201222)

Stick- och skärskador och blodstänk (pdf, 3 sidor, 210916)

Diarré

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse (pdf, 2 sidor)

Giardia - checklista för vårdcentral (pdf, 2 sidor)

Virusorsakad gastroenterit (pdf, 3 sidor, 20-09-03)

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund (pdf, 1 sida)

Hygienrutiner i vården

Hygienregler för behandling i badbassäng (pdf, 1 sida, 20-10-27)

Hygienrutiner för kommunal vård i Dalarna (pdf, 65 sidor, 21-08-19)

Hygienregler för Region Dalarna (pdf, 2 sidor)

Kirurgiska ingrepp utanför operationsavdelning (pdf, 1 sida, 20-09-03)

Kontroll av disk- och spoldesinfektorer (PM) (pdf, 3 sidor)

Legionella vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 3 sidor)

Operationsavdelning - vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 6 sidor, 21-10-18)

Vårdhandboken (extern webbsida)

Vårdhygieniska riktlinjer vid användning av portabelt kylaggregat eller bordsfläkt inom vård och omsorg (pdf, 2 sidor, 210708)

Multiresistenta bakterier

Riktlinjer gällande multiresistenta bakterier - klicka här

Personal

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse (pdf, 2 sidor)

Hepatit B vaccination personal (pdf, 2 sidor)

Hud- och sårinfektioner hos personal - PM (pdf, 1 sida)

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som ska börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet (pdf, 3 sidor)

Tuberkulos

Användning av IGRA (Quantiferon) och PPD (pdf, 1 sida)

Latent tuberkulos, (LTB)-utredning rutin för handläggning av - PM (pdf, 6 sidor)

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som ska börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet (pdf, 3 sidor)

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn (pdf, 7 sidor)

Övriga

Kikhosta (pdf, 1 sida)

Mässlingsinformation (pdf, 2 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?