Barn i förskolan

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka i smittsamma sjukdomar. Här finns informationsmaterial att använda i verksamheter av förskolepersonal, vårdpersonal och allmänheten.

Barn får ofta infektioner, speciellt under de första åren i förskolan eller inom annan barnomsorg. Genom att säkra bra hygienrutiner kan vi minska risken för smittspridning och därmed färre infektioner, men spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte att undvika helt.

 

Information till förskola pdf, 1 sida, 210913

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?