Barn på trehjuling

Barn i förskolan

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka i smittsamma sjukdomar. Här finns informationsmaterial att använda i verksamheter av förskolepersonal, vårdpersonal och allmänheten.

Barn får ofta infektioner, speciellt under de första åren i förskolan eller inom annan barnomsorg. Genom att säkra bra hygienrutiner kan vi minska risken för smittspridning och därmed färre infektioner, men spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte att undvika helt.

RS-virus

Information till verksamheter om RS-virus (pdf, 1 sida) 2021-11-01

Hade du nytta av informationen?