Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

För privata omvårdnadsföretag

Tandvårdsstödet N-tandvård för boende på privata vårdhem.

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i sin kommun. Tandvårdsstödet Nödvändig tandvård gäller likadant, oavsett om vårdhemmet ligger i vårdtagarens hemkommun, annan kommun i det län vårdtagaren är folkbokförd eller i annat landsting/Region.

Personer folkbokförda i Dalarna

Brukare som får omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i kommunen. Anmälan av tandvårdkort ska ske via T99-webb i samband med att placeringen på det privata vårdhemmet godkänns.

Personer folkbokförda utanför Dalarna

Giltigt tandvårdskort Nödvändig tandvård krävs och utfärdas av det landsting/Region där patienten är folkbokförd. För kontaktlista till landets tandvårdsenheter ring Tandvårdsstöd Dalarna. 

Den som får tandvårdskort Nödvändig tandvård tillfrågas om årlig uppsökande munhälsobedömning önskas.

Uppsökande munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar för personal på det privata vårdhemmet sköts av lokala tandhygienistteam. Den uppsökande munhälsobedömningen är kostnadsfri för vårdtagaren.

Det är lämpligt att ansvarig sjuksköterska på vårdhemmet sköter kontakten med tandhygienistteamet. Det privata vårdhemmet ordnar utbildningslokal och ev. vikarier för den personal som ska delta i munvårdsutbildningen, men i övrigt är utbildningen kostnadsfri för vårdhemmet. Landstinget/Regionen, där vårdhemmet är beläget, betalar tandhygienistteamets kostnader.

För nödvändig tandvård på tandklinik, betalar man avgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Tandvårdskostnaden betalas av det landsting eller region där patienten är folkbokförd.

Dela:

Hade du nytta av informationen?