Patientnära analyser (PNA)

Laboratoriemedicin stöttar hälso- och sjukvården vid patientnära analysverksamhet.

Vi hjälper till med:

  • Kvalitetssäkring av patientnära analysverksamhet; kontrollutskick och uppföljning.
  • Metodval och utprovning av utrustning i samarbete med Laboratoriemedicinska rådet.
  • Utbildning om preanalytiska faktorer och vid förändringar av metoder och utrustning.

De vanligaste analyserna som utförs patientnära inom regionen är: B-Hb, P-Glukos, B-CRP, U-Testremsa, F-Hb och U-HCG (graviditetstest) samt Strep A och Mononucleos. Även HbA1c, blodgaser och hjärtmarkörer analyseras patientnära.

Målet för vår verksamhet är att bidra med kunskap om bl a kvalitetssäkring, preanalytiska faktorer, metodval och utrustning. Genom kontinuerlig utbildning vill vi uppnå lika bra kvalitet för analyser som utförs patientnära, som för de analyser som utförs vid laboratorierna av biomedicinska analytiker. Vi medverkar till kvalitetssäkring genom utskick av kontrollmaterial och uppföljning av kontrollresultat.

Vid val av analysmetoder arbetar vi i samråd med hälso- och sjukvårdens laboratoriemedicinska råd, LMR, för att gemensamt nå fram till lämpliga patientnära metoder.

För att på ett smidigt sätt nå ut till våra kunder har vi kontaktpersoner som är placerade runt om i länet på laboratorierna. Det är till dem man i första hand ska vända sig vid frågor om analyser och utrustning.

Rekommendationer

Laboratoriemedicin tar tillsammans med det laboratoriemedicinska rådet fram rekommendationer för att skapa rutiner för kvalitetssäkring av analysverksamhet i hälso- och sjukvården.

Kvalitetssäkring (pdf, 2 sidor)
B-BNP (pdf, 1 sida)
B-CRP (pdf, 1 sida)
P-D-Dimer (pdf, 1 sida)
B-Hemoglobin (B-Hb) (pdf, 1 sida)
F-Hemoglobin (F-Hb) (pdf, 1 sida)
B-HbA1c (pdf, 2 sidor)
U-Albumin/Kreatininkvot (pdf, 2 sidor)
Micros-CRP (pdf, 2 sidor)
Mononucleos (pdf, 2 sidor)
P-PK (pdf, 2 sidor)
Streptokocker grupp A (pdf, 2 sidor)
B-SR automatisk avläsare (pdf, 1 sida)
B-Troponin (pdf, 1 sida)

Falun

Barbro Eriksson, BMA klinisk kemi tel 023-49 11 64

Åsa Frid, BMA klinisk mikrobiologi tel 023-49 24 12

Susanna Appelqvist, BMA klinisk kemi tel 023-49 28 85

Avesta

Birgitta Ekorre, BMA klinisk kemi, Catarina Cekal, BMA klinisk kemi tel 0226-49 61 47

Ludvika

Desirée Eriksson, BMA klinisk kemi tel 0240-49 51 67

Mora

Tatiana Danielsson, BMA klinisk kemi

Pere Gine Gras, BMA klinisk kemi

Anna Tunn, BMA klinisk kemi tel 0250-49 34 50

Hade du nytta av informationen?