Brukarinflytande och suicidprevention - Psykisk hälsa i Dalarna

Här kan du läsa mer psykisk hälsa och om arbeten som görs i Dalarna.

Therese OlssonBrukarinflytandesamordnare (BISAM)

Telefon: 023 - 77 70 12
E-post: therese.olsson@regiondalarna.se

Cecilia TegelbergSuicidpreventionsamordnare

Telefon: 072-085 00 64
E-post: cecilia.tegelberg@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?