MHFA Mental Health First Aid - Första hjälpen till psykisk hälsa

Precis som den traditionella utbildningen i första hjälpen och hjärt-lungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns det ett första hjälpen-program vid olika psykiska kristillstånd, även den med en handlingsplan.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är anställd i Region Dalarna och Dalarnas kommuner men även du som privatperson eller anställd i övriga verksamheter är välkommen att anmäla dig. Vi prioriterar deltagare som är verksamma i Dalarnas län och tar in deltagare från andra län i mån av plats.

Deltagaravgiften är 400 kr + moms/deltagare och faktureras. Manual ingår.
Om du inte finns inom Dalarnas län, kontakta oss för prisuppgift på mhfa@regiondalarna.se

Utbildningen finns i tre olika versioner:  
Äldre, Vuxen och Ungdom.

Utbildningar 2024

OBS! En digital MHFA ungdom planeras i slutet av 2024.
Datum ej klart. Lämna gärna en intresseanmälan nedan så kontaktas du när datum bestämts.

Första hjälpen till psykisk hälsa - Äldre

Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och uppåt. Kursen behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa - Vuxen

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. 
Kursen lär ut en handlingsplan och var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa - Ungdom

Ungdomskursen har en särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12–18 år och är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, till exempel skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. 

Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett längre avsnitt om ätstörningar, självskadebeteenden och suicid samt ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Intresseanmälan

När du fyller i formulär på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att aktiviteten ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte att lämnas till extern part.

Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Viktigt

Observera att varje kurs är uppdelad på flera tillfällen och att du behöver kunna delta samtliga timmar för att bli godkänd och få manual och intyg från Karolinska Institutet efter genomförd kurs.

Du som deltagare kommer aktivt delta i olika övningar och diskussioner. 

Kontakt

Mejla oss på
mhfa@regiondalarna.se