MHFA Mental Health First Aid - Första hjälpen till psykisk hälsa

Precis som den traditionella Första hjälpen utbildningen och hjärtlungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns det ett Första Hjälpen program vid olika psykiska kristillstånd, även den med en handlingsplan.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är anställd i Region Dalarna och Dalarnas kommuner men även du som privatperson eller anställd i övriga verksamheter är välkommen att anmäla dig. Vi prioriterar deltagare som är verksamma i Dalarnas län och tar in deltagare från andra län i mån av plats.
Om du inte finns inom Dalarnas län, kontaka oss för prisuppgift, mhfa@regiondalarna.se 

Deltagaravgiften för distanskurs är 400 kr + moms/deltagare och faktureras. Manual ingår.

Utbildningen finns i tre olika versioner:  
Äldre, Vuxen och Ungdom.

OBS! Endast ungdomsdelen är planerad för 2023.

Första hjälpen till psykisk hälsa - Äldre

Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med psykisk ohälsa.

Inga utbildningar är planerade för 2023

Första hjälpen till psykisk hälsa - Vuxen

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. 
Kursen lär ut en handlingsplan och var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Inga utbildningar är planerade för 2023

Första hjälpen till psykisk hälsa - Ungdom

Ungdomskursen har en särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12–18 år och är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, tex. skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnos-grupperna finns ett avsnitt om  ungdomsutveckling, ett längre avsnitt om ätstörningar, självskadebeteenden och suicid samt ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i de andra kurserna, att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Utbildningen är digital och fördelad på fem halvdagar:
OBS!!! Utbildningen är framflyttad. Nya datum kommer inom kort! Du kan göra en intresseanmälan så länge så får du information om när den startar.

Intresseanmälan till MHFA Ungdom

När du fyller i formulär på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att aktiviteten ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte att lämnas till extern part.

Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?