Aktuella riskområden

Här finner du information om aktuella utbrott av multiresistenta bakterier i Sverige.

Vid pågående utbrott ska patienter från nedanstående områden provtas enligt riktlinje screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier.

Aktuella riskområden

Riskområde för VRE

Inga riskområden i Sverige

Riskområde för ESBL

Inga riskområden i Sverige

Riskområde för MRSA

Inga riskområden i Sverige

Hade du nytta av informationen?