Aktuella riskområden

Här finner du information om aktuella utbrott av multiresistenta bakterier i Sverige. Vid pågående utbrott ska patienter från dessa områden provtas enligt riktlinje "Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier".

Aktuella riskområden

 

Riskområde för VRE

Inga riskområden i Sverige

 

Riskområde för ESBL

Inga riskområden i Sverige

 

Riskområde för MRSA

Inga riskområden i Sverige

Dela:

Hade du nytta av informationen?