Aktuella riskområden

Här finner du information om aktuella utbrott av multiresistenta bakterier i Sverige. Vid pågående utbrott ska patienter från dessa områden provtas enligt riktlinje "Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier".

Aktuella riskområden

 

Riskområde för VRE

Danderyds sjukhus Stockholm, patienter som vårdats på njurmedicin och dialysenhet.

Östra sjukhuset Göteborg, patienter som vårdats på IVA och kirurgkliniken

Utökad screening för VRE! (210708)

Riskområde för ESBL

Inga riskområden i Sverige

 

Riskområde för MRSA

Inga riskområden i Sverige

Dela:

Hade du nytta av informationen?