Nästa Omvårdnadsforum 23/11

Nyhet – 17 oktober 2023, kl. 13:42

Omvårdnadsforum är tillbaka torsdag 23 november, kl 14-15. Det blir en digital föreläsning med rubriken "Fast vårdkontakt inom nära vård".

​Svensk patientlag fastställer att patienter med stort vårdbehov ska ha en fast vårdkontakt (FVK). Inom ramen av god och nära vård ska FVK erbjudas till dessa patienter. FVK förutsätter att vårdpersonalen antar ett personcentrerat arbetssätt och upprättar en hälsoplan i samskapande med patienten. I kontrast upplever sjuksköterskorna att de saknar stöd och kunskap om arbetssätt FVK. Detta leder till att patienterna känner sig otrygga, är frekvent vårdsökande och träffar olika vårdpersonal. Genom utbildning i arbetssätt fast vårdkontakt för vårdpersonal förbättras tryggheten och kontinuitet för patienter med stort vårdbehov. Dessa frågor tas upp i Andrea Leitzigs Masteruppsats inom område Kvalitetsförbättring och Ledarskap inom hälso- och sjukvård.

Föreläsare: Andrea Leitzig  - MSc, MFil - patientsäkerhetssamordnare VC Gagnef och Kvarnsveden, Region Dalarna.

Datum & tid: Torsdagen den 23 november, 14.00-15.00.

Var: Digitalt (se alla instruktioner nedan).

Målgrupp: Anställda inom Region Dalarna, kommunerna i länet, politiker,

Högskolan Dalarna och andra organisationer.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs, seminariet är kostnadsfritt

Kontaktpersoner:

Daniel Sundgren daniel.sundgren@regiondalarna.se

Tanja Krigsman tatiana.krigsman@regiondalarna.se

​Alternativ för att ansluta:

1. Kopiera adressen och klistra in den i Internet Chrome: https://vc.ltdalarna.se/invited.sf?secret=gh0OYQZLYuqHstNIhfnsPQ&id=041639983

2. Kopiera denna adress och klistra in den i Skype, Jabber eller Cisco Video system: dal.omvardnadsrad.vmr@ltdalarna.se

3. Eller ring in till: 0102485000, ange sedan 041639983 och avsluta med #

Tillbaka