Bakgrund

Bakgrund
Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa började som ett projekt hösten 2018 och var finansierat av de statliga medlen för att arbeta med brukarinflytande i region och kommuner.

Syftet var att med stöd av en Brukarinflytandesamordnare (BISAM) utveckla metoder för att inhämta och samordna expertkunskap ur brukarnas perspektiv samt stärka befintliga intresseorganisationer inom området psykisk hälsa.

Detta visade sig mycket värdefullt och från 2022 kommer Inflytandesamordnartjänsten en ordinarie tjänst.

Hade du nytta av informationen?