BUUUU-hjulet

Information om BUUUU-hjulet.

Ett sätt att arbeta med brukarinflytande kan vara utifrån NSPH´s så kallade BUUUU-hjul, med utgångspunkten att behovet hos brukaren är det som all vård, stöd och behandling ska utgå ifrån. Och att brukare ska få möjlighet att vara delaktiga i utformning, uppföljning och utvärdering av vården och stödet.

Illustration BUUUU-hjul

Hade du nytta av informationen?