Nätverket för suicidprevention

Nätverket träffas cirka fyra gånger per år och höstens möten är den 6 september och 8 november klockan 10.00-12.00.

Mötet är öppet för alla som är intresserade av att ta del av hur unga
upplever sin hälsa i Dalarna. Önskar du delta, mejla ditt intresse till:
cecilia.tegelberg@regiondalarna.se. Vi möts digitalt via Teams.

Händer som håller i varandra