Nätverket för suicidprevention

Nätverket träffas ca 4 gånger per år och höstens möten är den 6 september och 8 november kl. 10-12.

Mötet är öppet för alla som är intresserade av, att ta del av hur unga
upplever sin hälsa i Dalarna. Önskar du delta mejla ditt intresse till:
cecilia.tegelberg@regiondalarna.se  Vi möts digitalt via Teams.

Händer som håller i varandra

Hade du nytta av informationen?