Läs mer:

Dalarnas RSS har utvecklats i takt med de statliga överenskommelserna om stöd till utvecklingen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Strukturen kom delvis att utformas efter dessa och arbetet utfördes tidigare i huvudsak inom regionala utvecklingsgrupper (RUG) fördelat på olika sakområden (äldre, barn och unga, funktionshinder etc.). Under 2017 och 2018 genomfördes en översyn av RSS Dalarna och beslut fattades om att skapa en ny struktur och införa nya arbetssätt och arbetsformer.

Hade du nytta av informationen?