AFP, S-

  • Klinisk kemi

Alfa-fetoprotein, tumörmarkör

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi, ÖVRIGT

Provtagningsmateriel

Rör med gel, guldgul propp.

Rör med gel, guldgul propp

Provtagning

Venprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken, godtas 3,5 ml venblod (3,5 cm blod i röret).
Kapillärt 500 µL blod.

Kommentar

Generell hantering av rör efter provtagning

Hållbarhet:
Ocentrifugerat 3 h
Centrifugerat 2 d i kyl, avskilt 7 d i kyl, sedan frys i 6 månader

Akutanalys

Nej

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

Från 1 år (ej gravida) < 5,8 kIE/L

Omvandlingsfaktorer:
µg/L x 0,83 = kIE/L
kIE/L x 1,21 = µg/L

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)