Blododling, B-

  • Klinisk mikrobiologi

Aerob + anaerob bakterieodling av blod

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ:

Pappersremiss Odling/PCR

En och samma remiss kan användas för samtliga flaskor som tas samtidigt (normalt 2 flaskpar). 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

Provtagningsmateriel

Odlingsflaska aerob: BacT/ALERT® FA Plus

Odlingsflaska anaerob: BacT/ALERT® FN Plus

Aerob odlingsflaska 

Aerob odlingsflaska

Anaerob odlingsflaska 

Anaerob odlingsflaska

Provtagning

Provtagning utförs på vårdavdelning eller mottagning med sådan verksamhet.

Prov för blododling kan inte tas vid laboratorierna i Landstinget Dalarna eftersom provtagningsmaterial (blododlingsflaskor) inte finns tillgängligt på grund av hållbarhet.

Se Bakterieodling i blod, Steg för steg - tillvägagångssätt

Minsta provmängd

Optimal mängd är 8-10 mL/flaska. 

Minsta mängd 0,5 mL/flaska

Kommentar

Flaskorna förvaras skyddade från solljus i rumstemperatur i väntan på transport till Mikrobiologen.

Skickas snarast.

Förväntad svarstid

Vid växt lämnas alltid preliminärsvar och telefonsvar snarast möjligt dagtid under mikrobiologi-labbets öppettider.

Svar på antibiotikaresistensbestämning lämnas som regel dagen efter, men inte per telefon.

Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar, men vid frågeställning svamp eller endokardit eller om hjärtklaffopererad patient efter 10 dagar.

Víd frågeställning Brucella lämnas slutsvar först efter fyra veckor.

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Diagnos av kateterrelaterad infektion: Differentialtid till detektion

Tiden tills en blododlingsflaska detekteras som positiv i blododlingssystemet är korrelerat till ursprungsmängden bakterier i provet. Vid kateterrelaterad sepsis fås vanligen en högre bakteriemängd vid blododling dragen ur den infekterade katetern jämfört med perifer ven, och därmed blir tiden till detektion kortare. Om positiv odling detekteras >120 minuter tidigare i odling tagen via katetern jämfört med odling tagen via perifer ven talar detta för kateterrelaterad bakteriemi.

Slaskrör ska tas först innan blododling, alternativt kan man ta andra prover från samma stick innan blododling tas.

Dra ca 5 mL vätska/blod (slaskprov) från perifer eller central venport (CVK, CDK, port-a-cath etc.) och släng detta slaskprov. Ta sedan en blododling på vanligt sätt (aerob + anaerob flaska). Om venporten har flera lumen provtas alla. Ta därefter en blododling från perifer ven (aerob + anaerob flaska, dra samma volym per flaska som erhållits i odling tagen via katetern). Märk flaskorna så att det tydligt framgår varifrån blod tagits.

 

Hade du nytta av informationen?