Hepatit B-virus (HBV) kvantitativ PCR, P/S-

  • Klinisk mikrobiologi

HBV DNA, kvantitativ PCR analys

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Falun

Indikation

Bedömning, behandlingsindikationer och uppföljning av virusnivåer under behandling för HBV infektion, samt konfirmation av infektionen.

Beställning/remiss

  • Elektronisk beställning i TakeCare

Skärmklipp från TakeCare

 

  • Pappersremiss kan användas

Akutföreskrifter

Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 023-492066.

Provtagningsmaterial

Plasma i EDTA-rör (lilla propp) rekommenderas

Plasma i EDTA-rör (lila propp)

 

Alternativt serumrör med gel

Serumrör med gel

Provtagning

Minsta provvolym:

  • Blod:             3 mL (rekommenderad 6 mL)
  • Plasma:         2 mL
  • Serum:          2 mL

Förvaring och transport

Centrifugeras och förvaras i kyla i väntan på transport. Transport utanför Falu lasarett sker i kyla. Provet skickas snarast möjligt till laboratoriet.

EDTA-rör:
Hållbart max 1 dygn i kyla
Centrifugerat och avhällt plasmaprov kan förvaras kylt max 5 dygn.

Serumrör med gel:
Hållbart max 1 dygn i kylEDTAa eller rumstemperatur
Centrifugerat och avhällt serumprov kan förvaras kylt max 5 dygn

Svarsrutiner

  • Analys utförs 1-2 gånger i veckan
  • Provet besvaras till TakeCare
  • Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnummer 023-492066

Biobanksprov

Ja

Ackrediterad

Ja

 

Intern information för Laboratoriet

Om provet ska skickas till Huddinge ska provet inte centrifugeras. Förvaras i rumstemperatur!

Om provet kommer på fredag som ska skickas till HUDDINGE: Snurra röret, sug av plasman i 2 kryorör, frys i -70 gr och skicka med kolsyreis (hämta på kemlab fredag em och lägg i vår -70 gr frys) på måndag.

http://karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9721

Prov till Uppsala behöver inte frysas, se deras anvisning.