Hepatit C-virus (HCV) kvantitativ PCR, P/S

  • Klinisk mikrobiologi

HCV RNA, kvantitativ PCR analys

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Falun

Indikation

Bedömning, behandlingsindikationer och uppföljning av virusnivåer under behandling för HCV infektion, samt konfirmation av infektionen.

Beställning/remiss

  • Elektronisk beställning i TakeCare

Skärmklipp från TakeCare

 

  • Pappersremiss kan användas

 

Akutföreskrifter

Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 023-492066.

Provtagningsmaterial

Plasma i EDTA-rör (lilla propp) rekommenderas

Plasma i EDTA-rör (lilla propp)

Alternativt serumrör med gel

Serumrör med gel

 

Provtagning

Minsta provvolym:           

Blod:             3 mL (rekommenderad 6 mL)
Plasma:         2 mL
Serum:          2 mL

 

Förvaring och transport

Centrifugeras och förvaras i kyla i väntan på transport. Transport utanför Falu lasarett sker i kyla. Provet skickas snarast möjligt till laboratoriet.

EDTA-rör
Hållbart max 1 dygn i kyla
Centrifugerat och avhällt plasmaprov kan förvaras kylt max 5 dygn.

Serumrör med gel
Hållbart max 1 dygn i kyla eller rumstemperatur
Centrifugerat och avhällt serumprov kan förvaras kylt max 5 dygn

Svarsrutiner

  • Analys utförs 1-2 gånger i veckan
  • Provet besvaras till TakeCare
  • Vid frågor kontakta laboratoriet på tel. 023-492066

 

Biobanksprov

Ja

Ackrediterad

Ja

Kommentar

Prov från nyfödda barn, se 'Mer om analysen'

Nyfödda/barns prover i mikrotainerrör ska skickas till Karolinska universitetslaboratoriet adress 32 (inte Akademiska lab). Karolinska har bättre analyser för små mängder

Hade du nytta av informationen?