Humant immunbristvirus (HIV) kvantitativ PCR, P-

  • Klinisk mikrobiologi

HIV-1 RNA, kvantitativ PCR analys

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Falun

HIV-1 DNA utförs på Mikrobiologen Karolinska, Huddinge. Prov för HIV-1 DNA skall skickas direkt dit och måste ankomma laboratoriet inom 24 timmar.

Indikation 

Bedömning, behandlingsindikationer, uppföljning av virusnivåer under behandling för Humant immunbristvirus (HIV) infektion, samt konfirmation av infektionen.

Beställning/remiss

  • Elektronisk beställning i TakeCare

Skärmklipp från TakeCare

 

  • Pappersremiss kan användas

Akutföreskrifter

Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 023-492066.

Provtagningsmaterial

Plasma i EDTA-rör (lila propp) rekommenderas

Plasma i EDTA-rör (lila propp)

 

Provtagning

Minsta provvolym

  • Blod 3 mL (rekomenderat 6 mL)
  • Plasma 2 mL


Förvaring och transport

Centrifugeras och förvaras i kyla i väntan på transport. Transport utanför Falu lasarett sker i kyla. Provet skickas snarast möjligt till laboratoriet.

EDTA-rör
Hållbart max 1 dygn i kyla
Centrifugerat och avhällt plasmaprov kan förvaras kylt max 5 dygn

Svarsrutiner

  • Analys utförs 1-2 gånger i veckan
  • Provet besvaras till TakeCare
  • Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnummer 023-492066

 

Biobanksprov

Ja

Ackrediterad

Ja

Kommentar

Prov från nyfödda barn, se 'Mer om analysen'

Intern information

Om HIV-RNA önskas ska provet skickas till Virologen Huddinge.
Det gäller endast nyfödda barn.

NYFÖDDA BARN: Inte snurra EDTA-rören!! Låt stå i rumstemp! Skicka proven osnurrade.

Om provet kommer på fredag:
Snurra provet, överför plasman till 2 kryorör, frys i -70 gr och skicka fryst.

Hade du nytta av informationen?