LDL-Kolesterol, P-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Falun och Mora

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp

Provtagning

Venprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken godtas 2 ml

Kommentar

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Nej

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

<6 mån: 0,34-4,5 mmol/L
mån - 4 år flickor: 0,69-2,6 mmol/L
mån - 4 år pojkar: 0,83-2,8mmol/L
5 - 17 år: 1,1-3,4 mmol/L
18 - 29 år: 1,2-4,3 mmol/L
30 - 49 år: 1,4-4,7 mmol/L
≥50 år: 2,0-5,3 mmol/L

Resultat med risk för stor klinisk påverkan (enligt EAS och EFLM)

  • <0,3 mmol/L: Talar för ärftlig abetalipoproteinemi (om patienten ej står på PCSK)-hämmare)
  • ≥5 mmol/L: Överväg ärftlig heterocygot familjär hyperkolesterolemi
  • ≥13 mmol/L: Överväg homozygot familjär hyperkolesterolemi

Hos barn (<18år):

  • ≥4 mmol/L: Överväg heterozygot familjär hyperkolesterolemi

 

Metodinformation
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

 

Hade du nytta av informationen?