PSA-kvot, P-

Prostataspecifikt antigen, fritt/total

Analysen är nedlagd från och med 2023-12-01.

På grund av problem med leverans av reagens från leverantören Siemens har Klinisk kemi Falun i nuläget inte möjlighet att analysera fritt PSA som är en del i analysen P-PSA-kvot (fritt/totalt PSA). Analysen P-PSA, total berörs inte.

Enligt det Nationella vårdprogrammet för Prostatacancer anges att ”PSA-kvoten har inget tilläggsvärde om man känner till PSA-densiteten och användbarheten har därför i princip försvunnit idag”1. Vid remiss till urologmottagningen efterfrågas aldrig PSA-kvot utan enbart PSA och palpationsfynd, se aktuellt SVF-förlopp.

Laboratoriemedicin Dalarna har i samråd med sektionsansvarig för Dalaurologin beslutat att avveckla analysen PSA-kvot. Eftersom det inte finns något tydligt stöd för analysen i det nationella vårdprogrammet uppmanas beställare att starkt överväga om analysen är nödvändig. Om analysen ändå efterfrågas vänligen kontakta kemlab Falun för diskussion om lämpligast lab att skicka till, då detta kan komma att ändras närmaste månaderna beroende på de aktuella tekniska problem som påverkar flera lab i Sverige.

 

  1. Prostatacancer, Nationellt vårdprogram. Regionala Cancercentrum. 2023-09-19 Version: 8.0 Hämtat från Nationellt vårdprogram prostatacancer - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)