TRAK, S-

  • Klinisk kemi

TSH-receptor antikroppar, Tyreotropinreceptor-antikroppar

Laboratorium

Klinisk kemi, Falun

Remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna.

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi, Övrig analys

Provtagningsmateriel

Rör med gel, guldgul propp

Rör med gel, guldgul propp

Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp 

Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp

Provtagning

Prov bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga doser biotin (det vill säga >20 mg/dag). Prov bör ej tas under pågående behandling med natriumheparin/ofraktionerat heparin.

Venprovtagning

Minsta provmängd

Venöst blod 2 ml (2 cm blod i röret)
Kapillärblod 300 µL

Kommentar

Hållbarhet:

  • Ocentrifugerat 3 timmar
  • Centrifugerat ej avskilt 7 timmar rumsptemperatur, 6 dagar i kyl.
  • Avhällt serum 12 mån i frys (-20 °C). Frys endast

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Nej

Förväntad svarstid

Analyseras dagtid tre gånger i veckan

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Beslutsgräns

Barn och vuxna: 1,75 IE/L

Resultaten bör tolkas i sitt kliniska sammanhang. Värden nära beslutsgräns bör bedömas med försiktighet och bör följas upp med nytt prov efter några månader.

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta Klinisk kemi vid behov av metodinformation)