VRE odling

  • Klinisk mikrobiologi

Påvisande av vancomycinresistenta enterokocker, VRE, med odling

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Odling/PCR

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

Provtagningsmateriel

Provtagningsset för bakterier, eSwab flytande, platt botten och pinne med flockad topp - rosa propp.

 

 Provtagningsset eSwab, ceriserosa propp

 

Urin sterilt rör.

Urin sterilt rör

Provtagning

Prov för VRE: Faeces samt ev kateterurin.

Faeces: Skilda provtagningsset för VRE och ESBL.

Kateterurin: VRE + ESBL + MRSA, kan beställas på ett och samma rör (sterilt rör).

För övrigt skilda provtagningsset, tas från samma lokal.

Provtagningsteknik: Se Mer om analysen.

Kommentar

Förvaras kylt i väntan på transport.

För aktuell information hänvisas till Smittskyddsenhetens hemsida.

Förväntad svarstid

Slutsvar lämnas vanligen inom 1 – 3 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Vid fynd av VRE lämnas telefonsvar.

Ackrediterad

Ja

Indikation:

Kontakta Smittskyddsenheten för handlingsplaner:

VRE - Handlingsprogram för vancomycinresistenta enterokocker

Provtagningsteknik:

Feces: Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.