Tyreotoxikos

Reviderat 2020-01-01

Förstahandspreparat

Thacapzol

Övriga rekommenderade preparat
Tiotil

Tyreotoxikos är i allmänhet ett fall för specialist och bör därför i första hand remitteras till närmaste medicinklinik. Graves sjukdom (diffus toxisk struma) behandlas primärt alltid medikamentellt. Multinodös toxisk struma och toxiskt solitärt adenom behandlas nästan alltid med radiojod eller operation.

Vid Graves sjukdom inleds behandlingen med fördel i primärvård med tiamazol 10–20 mg/dygn samtidigt som patienten remitteras till sjukhusspecialist. Patienten ska alltid informeras om potentiella biverkningar, ffa hudreaktion och risk för agranulocytos (sällsynt!). Vid feber och ont i halsen ska patienten söka akut för kontroll av B-Leu, neutrofila för att utesluta allvarlig leukopeni.

Tiamazol får inte ges under 1:a trimestern pga risk för missbildningar. Propyltiouracil ska användas vid tyreotoxikos hos kvinnor under graviditet och amning samt som 2:a handsalternativ vid ev biverkan av tiamazol. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?