Tyreotoxikos

Reviderat 2022-01-01. Ändrat till generiskt namn Thacapzol. Tiotil utgått, bytt till licenspreparat (Propycil)

Förstahandspreparat

Tiamazol*

Övriga rekommenderade preparat
Propycil (propyltiouracil) - licens

____________________________________________________________________* = generiskt utbyte på apotek

Tyreotoxikos ska remitteras till endokrinolog. Graves sjukdom (diffus toxisk struma) behandlas primärt alltid med läkemedel. Multinodös toxisk struma och toxiskt solitärt adenom behandlas nästan alltid med radiojod eller operation.

Vid Graves sjukdom inleds behandlingen med fördel i primärvård med tiamazol 10–20 mg/dygn samtidigt som patienten remitteras till medicinklinik Patienten ska alltid informeras om potentiella biverkningar, ffa hudreaktion och risk för agranulocytos (sällsynt). Vid feber och ont i halsen ska patienten söka akut för kontroll av B-Leu samt neutrofila för att utesluta allvarlig leukopeni.

Tiamazol får inte ges under 1:a trimestern pga. risk för missbildningar. Propyltiouracil (licenspreparat, Propycil) ska användas vid tyreotoxikos hos kvinnor under graviditet och amning samt som andrahandsalternativ vid ev. biverkan av tiamazol.

Hade du nytta av informationen?