Herpes labialis

Reviderad 2022-01-01. Specificerat behandlingstid med aciklovir vid systemisk behandling.

Förstahandspreparat

aciklovir - kräm, ej förmån
lidokain + prilokain - kräm

Övriga rekommenderade preparat
aciklovir - tablett/oral susp
valaciklovir - tablett

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Den vanligaste formen av en recidiverande herpes simplex infektion. Utbrottet föregås av ett prodromalstadium med klåda och stickningar i området. Därefter uppstår små blåsor som sedan övergår till krustabildning. Vissa patienter drabbas en till flera gånger per månad. Solljus, kyla, trauma, hormonella förändringar, stress och nedsatt immunförsvar är exempel på utlösande faktorer.

Lokal behandling

Effektiv lokal behandling saknas. Det finns flera utvärtes antivirala krämer för behandling av återkommande labial herpesinfektion. Behandlingen ska insättas i prodromalstadiet men effekten är ändå måttlig, kan förkorta sjukdomsförloppet med 1-2 dygn.

EMLA kräm kan appliceras i prodromalstadiet 3-4 gånger dagligen tills synliga förändringar försvinner.                              

Anti aciklovir kräm 5 % strykes på lesionen var 4:e timme i 4 dagar

Systemisk behandling

Systemisk behandling med aciklovir kan vara motiverat vid extremt täta recidiv.

Valaciklovir tabl. 500 mg 2 gånger per dag i 3-5 dagar vid recidiverande skov och i 10 dagar vid primärinfektion. Vid Herpes labialis 2000 mg 2 gånger under 1 dygn vid prodromalstadiet.

Andrahandsalternativ: aciklovir tabl. 200 mg x 5 i 3-5 dagar vid recidiverande skov och i 10 dagar vid primärinfektion. Oral suspension 40 mg, 80 mg, dosering enligt anvisning.

Dela:

Hade du nytta av informationen?